Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1993 z dne 5. 6. 1993, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1284. Zakon o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1285. Uredba o izdajanju zakladnih menic na ime
1286. Uredba o izdajanju zakladnih menic na prinosnika
1287. Uredba o spremembi uredbe o predmetih, količinah in vrednosti predmetov, za katere veljajo pri uvozu carinske ugodnosti
1288. Uredba o cestni pristojbini za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1289. Odredba o prepovedi in omejitvah uvoza in prevoza pošiljk parkljarjev, izdelkov in surovin, ki izvirajo od parkljarjev iz evropskih držav
1290. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Salzburg v Republiki Avstriji
1291. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz dežele Szabolcs-Satmar-Bereg v Republiki Madžarski
1292. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o maturi
1293. Navodilo za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 1993
1294. Pravilnik o štipendiranju
1295. Koeficient rasti plač in koeficient za ugotavljanje udeležbe delavcev v procesu lastninjenja za mesec junij 1993
1296. Poročilo rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Republike Slovenije za maj 1993

OBČINE

Šmarje pri Jelšah

1297. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Šmarje pri Jelšah za leto 1993
AAA Zlata odličnost