Številka 33
Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/1991 z dne 28. 12. 1991, Kazalo


Skupščina Republike Slovenije

1408. Odlok o razglasitvi ustave Republike Slovenije
1409. Ustava Republike Slovenije
1410. Odlok o razglasitvi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije
1411. Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

1412. Odlok o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1413. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi regionalnih cest
1414. Odlok o določitvi magistralnih cest
1415. Odlok o ustanovitvi uprav za notranje zadeve v Republiki Sloveniji
1416. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi mejnih prehodov za mednarodni, meddržavni in obmejni cestni in železniški promet na meji z Republiko Hrvaško
1417. Odlok o uskladitvi postavk v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1991
1418. Odlok o valorizaciji katastrskega dohodka in o določitvi količnika za valorizacijo katastrskega dohodka
1419. Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije
1420. Odlok o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti
1421. Odlok o načinu oblikovanja cen svežega mesa
1422. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga v letu 1992
1423. Odlok o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga
1424. Odlok o oprostitvi plačila posebne dajatve pri uvozu kmetijskih pridelkov in živil
1425. Odlok o plačilu posebne takse za uvoženo blago v letu 1992
1426. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o blagu, za katerega se plačuje posebna davščina za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga v letu 1991
1427. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga za uvoz določenega blaga
1428. Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o oprostitvi plačila posebne davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega blaga
1429. Odlok o višini davščine za carinsko evidentiranje v letu 1992
1430. Odlok o vrednosti blaga, za katero velja enotna carinska stopnja
1431. Odlok o spremembi nomenklature carinske tarife
1432. Odlok o kontnem planu bank in drugih finančnih organizacij
1433. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o upravnih taksah
1434. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v zakonu o turistični taksi
1439. Pravilnik o spremembi pravilnika o carinskem postopku v potniškem prometu

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

1435. Pravilnik o spremembi pravilnika o izvrševanju zakona o osebni izkaznici
1436. Republiški program imunoprofilakse in kemoprofilakse za leto 1992
1437. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1992
1438. Sklep o določitvi mesečne razlike dodatkov za postrežbo in tujo pomoč po predpisih o civilnih invalidih vojne oziroma po predpisih Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji od 1. novembra 1991

OBČINE

Celje

1440. Sklep o javni razgrnitvi Zazidalnega načrta Vizore

Šmarje pri Jelšah

1441. Odlok o razdelitvi VIZ Šmarje pri Jelšah na javne zavode in ustanovitvi javnih zavodov v občini Šmarje pri Jelšah

Tržič

1442. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Tržič za leto 1991
1443. Odlok o začasnem financiranju proračunskih potreb občine Tržič v prvem trimesečju leta 1992
1444. Odlok o pripravi osnutka prostorskega plana občine Tržič

Žalec

1445. Odlok o začasnem financiranju proračuna občine Žalec za I. trimesečje 1992
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti