Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1991 z dne 21. 9. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1991 z dne 21. 9. 1991, Kazalo


Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije

517. Odlok o izvzetju avionskega bencina in reaktivnega goriva GM-1 iz režima soglasja
518. Soglasje k cenam naftnih derivatov
519. Sklep o osnovi za obračun osebnih dohodkov

REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI

501. Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija oziroma delodajalec za izvajanje posredovanja zaposlitve oziroma posredovanja dela

DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE

502. Kolektivna pogodba za lesarstvo
503. Kolektivna pogodba za komunalno in stanovanjsko gospodarstvo Republike Slovenije
520. Poročilo o višini in mesečni stopnji rasti povprečnega mesečnega bruto osebnega dohodka na zaposlenega delavca v Republiki Sloveniji in v gospodarstvu Republike Slovenija julija 1991

OBČINE

Celje

508. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja drobnega gospodarstva v občini Celje

Grosuplje

509. Sklep o valorizaciji cen za geodetske storitve

Kočevje

510. Sklep o spremembi sklepa o določitvi najvišjih cen
511. Navodilo o pošiljanju obvestil o cenah zaradi spremljanja

Krško

512. Odlok o organizaciji in delovanju sistema za opazovanje in obveščanje v občini Krško

Litija

513. Odredba o določitvi najvišjih cen

Ljubljana

504. Sklep o soglasju k statutarnemu sklepu Cankarjevega doma, kulturnega in kongresnega centra
505. Sklep o soglasju k razširitvi dejavnosti Srednje zdravstvene šole Ljubljana
506. Sklep o cenah geodetskih storitvah
507. Navodilo za opravljanje blagovnega prometa in storitev na začasni deponiji

Sevnica

514. Odredba o določitvi najvišjih cen
515. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarne preglede živali in živil živalskega izvora za izdajo dovoljenja za prodajo mleka, za veterinarsko-sanitarne preglede klavnih živali, plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe in plačevanje dejavnosti diagnostike kužnih bolezni izven rednega delovnega časa v občini

Slovenska Bistrica

516. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kebelj

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o spremembi tarif za plačevanje dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Grosuplje
2. Popravek predpisov 482., 483. in 484. (Uradni list RS, št. 13/19-I)
AAA Zlata odličnost