Dodatna izobraževanja za hiter in uspešen karierni razvoj


Dodatna izobraževanja

S pomočjo dodatnih izobraževanj posameznik nadgradi temeljne poklicne kvalifikacije, ki si jih je pridobil skozi sistem izobraževanja. Temeljne poklicne kvalifikacije posameznik navadno dokazuje s pomočjo javnih listin, kot so spričevala ali diplome. Dodatna izobraževanja pa služijo pridobitvi dodatnih poklicnih kvalifikacij, ki posamezniku omogočajo nadaljnji karierni razvoj.

Pri Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. kandidatom, željnim znanja, ponujamo vrsto dodatnih izobraževanj, namenjenih doseganju različni poklicnih kvalifikacij. Še posebej popularna so dodatna izobraževanja s področja javnega naročanja. V Sloveniji je dan danes javno naročanje zelo pogosto. Navadno oddamo okrog 6000 javnih naročil letno, kar znaša kar 4 milijarde EUR. Razvidno je torej, da mora biti oseba, ki pri e javnem naročanju sodeluje ustrezno dodatno izobražena in podkovana s strokovnim znanjem. 

Dodatna izobraževanja s področja javnega naročanja za pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije

V sklopu dodatnih izobraževanj s področja javnega naročanja bomo posameznike izobrazili o e-javnem naročanju, odgovorili bomo na vsa vprašanja o odprtem postopku javnega naročanja ter se pogovorili o oddaji javnega naročila po sklopih. Ker javno naročanje ni omejeno zgolj na slovenske pravne subjekte, bomo govorili tudi o mednarodnih javnih naročili. Zraven dodatnih izobraževanj s področja javnega naročanja, pa vam ponujamo tudi dodatna izobraževanja s področja javno zasebnih partnerstev, ki jih je v Sloveniji iz dneva v dan več.

Po dodatnem izobraževanju in opravljenem izpitu posameznik pridobi dotično poklicno kvalifikacijo

V sklop dodatnih izobraževanj je vključen tudi izpit, ki sledi sklopu predavanj. Po uspešno opravljenem izpitu se kandidatu prizna dodatna poklicna kvalifikacija, ki je bila predmet izobraževanja. Ob opravljenem izpitu se posamezniku podeli certifikat, s katerim lahko pridobljeno poklicno kvalifikacijo tudi dokazuje, hkrati pa se poklicna kvalifikacija, ki je bila v sklopu dodatnih izobraževanj pridobljena, vpiše v register nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Javno naročanje