Zakon o graditvi objektov in druga zakonodaja, povezana z gradnjo, je kompleksna


Tako kot vsako področje je tudi področje gradbeništva urejeno z določeno zakonodajo. Eden izmed glavnih pravnih virov, ki področje gradbeništva in graditve objektov urejajo je Zakon o graditvi objektov, ki ga dopolnjuje Zakon o gradnji nezahtevnih objektov in druga gradbena zakonodaja.

Izobraževanje za pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije s področja gradbeništva

Zakon o graditvi objektovKer se v podjetju Uradni list Republike Slovenije d.o.o. zavedamo, da je Zakon o graditvi objektov in ostala gradbena zakonodaja, ki z njim sovpada izjemno podrobno zapisana, si želimo vsem subjektom, ki se na trgu ukvarjajo z gradbeništvom, pomagati in jih seznaniti z določbami, ki jih Zakon o graditvi objektov navaja. V ta namen smo za vse, ki jih omenjeno področje zanima, pripravili izobraževalni program v sklopu katerega bomo na strokovno zasnovanih predavanjih podrobno razložili delovanje gradbene zakonodaje v Sloveniji ter se posebej dotaknili tudi Zakona o graditvi objektov in Zakona o gradnji nezahtevnih objektov. Prijavljene kandidate bomo usposobili tudi za strokovno, suvereno in samostojno izvajanje gradbenih projektov po pogodbah FIDIC, upoštevajoč vse posebnosti, glede na Zakon o graditvi objektov ZGD-1 in ostalo slovensko relevantno gradbeno pravo.

Ob odličnem poznavanju Zakona o graditvi objektov lahko posameznik prejme naziv ”strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC”

Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj in vaj, ki jih izvajajo strokovnjaki, ki kandidatom za opravljanje izpita znanje predajo na praktičen način, kandidati pa to znanje prav zato toliko lažje osvojijo. Po končanih predavanjih in opravljenih vajah kandidate čakata še pisni in ustni izpit . Po uspešno opravljenem izpitu posameznik prejme naziv ”strokovnjak za uporabo pogodb FIDIC”.

Predavanja so razumljiva in strokovna, posameznik pa bo znanje hitro osvojil

Na izobraževalni program se lahko prijavijo posamezniki z najmanj višjo strokovno izobrazbo, smer gradbeništvo, strojništvo, elektrotehniko, ekonomijo ali pravo in ki imajo hkrati najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju gradbeništva, ekonomije, strojništva, elektrotehnika ali prava. Na predavanjih bomo natančno razložili gradbeno zakonodajo, še posebej Zakon o graditvi objektov in FIDIC pogodbe in opredelili ter pojasnili bistvene določbe, posamezniku pa tako omogočili vpogled v samo gradnjo in z njo povezano regulativo.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam dosegljivi po telefonu in po e-pošti, kjer vam bomo na vprašanja hitro in natančno odgovorili in vam tako pomagali do pravilne odločitve pri izbiri izobraževalnega programa za vas.

Več na strani: https://dgp.uradni-list.si/dgp

ZGD-1