Pomen poklicnih kvalifikacij in njihove nadgradnje je dan danes vse večji

Poklicne kvalifikacije so izjemno pomembne za vsakega posameznika, saj predstavljajo dokaz o posameznikovi usposobljenosti za opravljanje določenega poklica in del, ki so s tem poklicem povezana. Osnovo za zaposlitev predstavljajo temeljne poklicne kvalifikacije, ki jih posameznik navadno pridobi skozi program javnega šolanja ali s pomočjo dodatnih programov usposabljanj, dokazuje pa jih s spričevali, diplomami ali drugimi javnimi listinami. Temeljne poklicne kvalifikacije je mogoče nadgraditi z dodatnimi kvalifikacijami, ki posamezniku še izboljšajo možnost zaposlitve, saj poglobijo in razširijo znanje kandidata ter tako povečajo njegovo strokovnost pri delu.

Kvaliteten program pridobivanja temeljnih in dodatnih poklicnih kvalifikacij

V Uradnem listu Republike Slovenije d.o.o. vam ponujamo različne programe za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij. Po uspešno opravljenem izpitu, ki sledi sklopu predavanj, pridobite tudi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije za izbrano področje s katerim lahko dokazujete verodostojnost izobraževanja. Uspešno opravljeni kvalifikaciji prav tako sledi vpis v Register nacionalnih kvalifikacij SOK, ki je javno dostopen.

Kvalifikacije

Dodatne poklicne kvalifikacije s področja javnega naročanja

Odločite se za pridobivanje dodatnih poklicnih kvalifikacij s področja javnega naročanja, ki je danes vse bolj razvito. Ker je področje zahtevno, mora biti znanje posameznika, ki delo opravlja, trdno in široko. V sklopu predavanj in delavnic bomo obdelali veliko različnih aspektov javnega naročanja. Ker pa je javno naročanje nesporno povezano tudi s pravnimi storitvami, bomo kandidate izobrazili tudi o pravnih storitvah in v sklopu tega obdelali tudi spremembe pogodbe v javnem naročanju. Posvetili pa se bomo tudi sami objavi javnega naročila in elektronskemu javnemu naročanju ter drugim potrebnim sklopom. Po končanih predavanjih je potrebno opraviti tudi izpit, po katerem je poklicna kvalifikacija s področja javnega naročanja tudi uradno pridobljena in se tako lahko vpiše tudi v register javnih kvalifikacij.

Javno naročanje