Napoved izida naslednjih številk

Številka
125/2023
predvidoma izide 15. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 4007. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2012
UL št. 109, 23. 12. 2013 / Oplotnica
2. 3695. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2014
UL št. 101, 9. 12. 2013 / Oplotnica
3. 3251. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o.
UL št. 89, 28. 10. 2013 / Oplotnica
4. 3144. Sklepi o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
UL št. 85, 18. 10. 2013 / Oplotnica
5. 3079. Odlok o porabi proračunske rezerve
UL št. 82, 8. 10. 2013 / Oplotnica
6. 2697. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica
UL št. 70, 29. 8. 2013 / Oplotnica
7. 1837. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
UL št. 47, 31. 5. 2013 / Oplotnica
8. 1836. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 113/1, k.o. Zgornje Grušovje
UL št. 47, 31. 5. 2013 / Oplotnica
9. 1237. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo na parcelah št. 154, 155, 156/1, 156/2, vse k.o. Koritno
UL št. 31, 15. 4. 2013 / Oplotnica
10. 1236. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
UL št. 31, 15. 4. 2013 / Oplotnica
11. 1107. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2013
UL št. 29, 5. 4. 2013 / Oplotnica
12. 265. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica
UL št. 10, 1. 2. 2013 / Oplotnica
13. 93. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 3, 11. 1. 2013 / Oplotnica
14. 45. Odlok o načinu opravljanja izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica
UL št. 2, 7. 1. 2013 / Oplotnica
15. 44. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Oplotnica
UL št. 2, 7. 1. 2013 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3647
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost