Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 5641. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011
UL št. 107, 29. 12. 2010 / Oplotnica
2. 5551. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2011
UL št. 106, 27. 12. 2010 / Oplotnica
3. 5550. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana – prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, spremembe in dopolnitve 2009
UL št. 106, 27. 12. 2010 / Oplotnica
4. 5331. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2011
UL št. 103, 21. 12. 2010 / Oplotnica
5. 4741. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
UL št. 88, 5. 11. 2010 / Oplotnica
6. 4740. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Oplotnica
UL št. 88, 5. 11. 2010 / Oplotnica
7. 4102. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Oplotnica
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
8. 4101. Pravilnik o sofinanciranju programov ostalih društev in organizacij v Občini Oplotnica
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
9. 4100. Odlok o porabi proračunske rezerve
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
10. 4099. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Oplotnica
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
11. 4098. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Oplotnica
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
12. 4097. Zaključni račun proračuna Občine Oplotnica za leto 2009
UL št. 75, 24. 9. 2010 / Oplotnica
13. 3326. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
UL št. 60, 23. 7. 2010 / Oplotnica
14. 3325. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
UL št. 60, 23. 7. 2010 / Oplotnica
15. 2165. Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Oplotnica
UL št. 42, 28. 5. 2010 / Oplotnica
16. 2164. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za člane občinskega sveta in župana Občine Oplotnica
UL št. 42, 28. 5. 2010 / Oplotnica
17. 1505. Sklep o ustanovitvi stavbne pravice
UL št. 32, 19. 4. 2010 / Oplotnica
18. 1504. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica
UL št. 32, 19. 4. 2010 / Oplotnica
19. 1503. Pravilnik o zagotavljanju brezplačnega prevoza učencem na območju Občine Oplotnica
UL št. 32, 19. 4. 2010 / Oplotnica
20. 1502. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov v Občini Oplotnica
UL št. 32, 19. 4. 2010 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost