Napoved izida naslednjih številk

Številka
152/2022
predvidoma izide 9. 12. 2022
Rezultati iskanja "Mestna občina Slovenj Gradec" +sklep
1. 2282. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
UL št. 90, 5. 7. 2022 / POPRAVKI
2. 2012. Sklep o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (št. 13.1)
UL št. 85, 17. 6. 2022 / Slovenj Gradec
3. 2008. Odlok o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2)
UL št. 85, 17. 6. 2022 / Slovenj Gradec
4. 1043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
5. 863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del
UL št. 43, 25. 3. 2022 / Slovenj Gradec
6. 426. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
7. 274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-08 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 15, 4. 2. 2022 / Slovenj Gradec
8. 141. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2«
UL št. 10, 21. 1. 2022 / Slovenj Gradec
9. 4130. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
UL št. 202, 24. 12. 2021 / Slovenj Gradec
10. 4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Slovenj Gradec
11. 3942. Sklep o začetku priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 5)
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Slovenj Gradec
12. 3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«
UL št. 189, 3. 12. 2021 / Slovenj Gradec
13. 3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
14. 3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
15. 2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
16. 2047. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
17. 1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
UL št. 91, 7. 6. 2021 / Slovenj Gradec
18. 1110. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19); identifikacijska številka: 2332
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Slovenj Gradec
19. 1108. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Slovenj Gradec
20. 602. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 28, 26. 2. 2021 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3507
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost