Napoved izida naslednjih številk

Številka
44/2024
predvidoma izide 31. 5. 2024
Rezultati iskanja "Mestna občina Slovenj Gradec" +sklep
1. 1407. Sklep o določitvi objektov, katerih odstranitev je nujno potrebna in v javno korist, na območju Občine Luče, Občine Ljubno, Občine Mežica, Občine Prevalje, Mestne občine Slovenj Gradec, Občine Solčava, Občine Črna na Koroškem, Občine Kamnik in Občine Šmartno ob Paki
UL št. 42, 17. 5. 2024 / Sklepi
2. 1398. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Sončne elektrarne na površinah in objektih Mestne občine Slovenj Gradec«
UL št. 42, 17. 5. 2024 / Slovenj Gradec
3. 3994. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2024
UL št. 130, 21. 12. 2023 / Slovenj Gradec
4. 2362. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen
UL št. 74, 7. 7. 2023 / Slovenj Gradec
5. 2062. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48, in SG-52-del)
UL št. 64, 16. 6. 2023 / Slovenj Gradec
6. 486. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
7. 2282. Popravek Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
UL št. 90, 5. 7. 2022 / POPRAVKI
8. 2012. Sklep o ugotovitvi javne koristi – izgradnja navezave lokalne ceste Nadhomec (JP878921) na krožišče na cesti G1-4/1259 v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (št. 13.1)
UL št. 85, 17. 6. 2022 / Slovenj Gradec
9. 2008. Odlok o ustanovitvi mestnih četrti in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo, UPB-2)
UL št. 85, 17. 6. 2022 / Slovenj Gradec
10. 1043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
11. 863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del
UL št. 43, 25. 3. 2022 / Slovenj Gradec
12. 426. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
13. 274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-08 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 15, 4. 2. 2022 / Slovenj Gradec
14. 141. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2«
UL št. 10, 21. 1. 2022 / Slovenj Gradec
15. 4130. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
UL št. 202, 24. 12. 2021 / Slovenj Gradec
16. 4045. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-13 Logar v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Slovenj Gradec
17. 3942. Sklep o začetku priprave petih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SD OPN 5)
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Slovenj Gradec
18. 3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«
UL št. 189, 3. 12. 2021 / Slovenj Gradec
19. 3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
20. 3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3702
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti