Napoved izida naslednjih številk

Številka
188/2021
predvidoma izide 1. 12. 2021
Številka
189/2021
predvidoma izide 3. 12. 2021
Rezultati iskanja "Mestna občina Slovenj Gradec" +sklep
1. 3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
2. 3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
3. 2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
4. 2047. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
5. 1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
UL št. 91, 7. 6. 2021 / Slovenj Gradec
6. 1110. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Sotočje (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03, 72/12 in 22/19); identifikacijska številka: 2332
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Slovenj Gradec
7. 1108. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, otrok in mladine v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Slovenj Gradec
8. 602. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 28, 26. 2. 2021 / Slovenj Gradec
9. 601. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ST-08 - Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 28, 26. 2. 2021 / Slovenj Gradec
10. 3622. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021
UL št. 199, 28. 12. 2020 / Slovenj Gradec
11. 2859. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1556)
UL št. 162, 12. 11. 2020 / Slovenj Gradec
12. 1609. Statut Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3)
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Slovenj Gradec
13. 1083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Slovenj Gradec
14. 1062. Sklep o ugotovitvi javne koristi – zaradi interesa ustanovitve služnosti v javno korist
UL št. 71, 17. 5. 2020 / Slovenj Gradec
15. 860. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617)
UL št. 58, 24. 4. 2020 / Slovenj Gradec
16. 630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 31, 20. 3. 2020 / Slovenj Gradec
17. 505. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas (PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1569
UL št. 16, 9. 3. 2020 / Slovenj Gradec
18. 266. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Vranjek (EUP SG-68)
UL št. 9, 14. 2. 2020 / Slovenj Gradec
19. 265. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje
UL št. 9, 14. 2. 2020 / Slovenj Gradec
20. 3644. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
UL št. 79, 24. 12. 2019 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3334
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost