Uradni list

Številka 118
Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Kazalo

3469. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina, stran 9964.

  
Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 9. redni seji dne 9. 11. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 28/21) se četrti odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Povzročitelj odpadkov iz prvega odstavka tega člena, ki oddaja v najem stanovanje ali drug prostor oziroma objekt (v nadaljevanju: najemodajalec oziroma lastnik), je dolžan določiti povzročitelja odpadkov (v nadaljevanju: najemnik oziroma uporabnik) in najkasneje teden dni pred pričetkom najemnikove rabe stanovanja ali drugega prostora oziroma objekta izvajalcu zbiranja to sporočiti na obrazcu izvajalca zbiranja. V nasprotnem primeru se šteje za povzročitelja odpadkov najemodajalec oziroma lastnik, ki subsidiarno odgovarja za obveznosti najemnika oziroma uporabnika.«
2. člen 
V 20. členu se druga alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– zaprto odlagališče (izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča je obvezno glede na veljavne odredbe ter dikcije pridobljenega okoljevarstvenega dovoljenja),«
3. člen 
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»35. člen 
(viri financiranja storitev javne službe) 
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil storitev uporabnikov javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.«
4. člen 
Besedilo drugega odstavka 38. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podlaga za obračun storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je:
– za gospodinjstva: vnaprej določena predračunska količina zbranih odpadkov na osebo na mesec na način iz prvega odstavka tega člena,
– za uporabnike počitniških objektov ter občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov: vnaprej določena količina zbranih odpadkov za eno osebo na način iz prvega odstavka tega člena,
– za lastnike stavb in stanovanj, v katerih ni prijavljenih stanovalcev, se za količino opravljenih storitev obvezne javne službe ravnanja z odpadki upošteva ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in najmanjša pogostost odvoza, ki je enkrat mesečno,
– za sobodajalce – imetnike turističnih sob in apartmajev: število nočitev po dejanski zasedenosti ležišč.«
5. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3543-1/2020
Ajdovščina, dne 9. novembra 2023
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti