Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2023 z dne 13. 10. 2023

Kazalo

3052. Razveljavitev drugega odstavka tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 IN M SE/2 v Občini Piran, stran 9105.

  
Na podlagi 114. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Piran (Uradni list RS, št. 36/11, 43/14, 68/18 in 73/19) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel naslednjo
R A Z V E L J A V I T E V 
drugega odstavka tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 IN M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, številka 17/1997)
Razveljavi se drugi odstavek Tolmačenja 12. člena Odloka o PUP za območja planskih celot: Strunjan (1), Fiesa – Pacug (2), Piran (3), Razgled – Moštra – Piranska vrata (4), Portorož (5), Lucija (7), Seča (8), Sečoveljske soline (10), Dragonja (12), M ST/1 in M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, številka 17/1997), ki se glasi:
»Dovoljena je gradnja športnih objektov in naprav ter ureditev športnorekreacijskih površin do velikosti 350 m2 površine.«
Razveljavitev obvezne razlage začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-22/2023
Piran, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 114 del Regolamento del Consiglio comunale del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS n. 36/11, 43/14, 68/18 e 73/19) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nell’8a seduta ordinaria del 20 settembre 2023 approva la seguente
A B R O G A Z I O N E 
del comma due dell’interpretazione dell’articolo 12 del Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le aree dell’unità di pianificazione: Strugnano (1), Fiesso – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 E M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 17/1997)
È abrogato il comma due dell’Interpretazione dell’articolo 12 del Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per le aree dell’unità di pianificazione: Strugnano (1), Fiesso – Pazzugo (2), Pirano (3), Belvedere – Mostra – Porta di Pirano (4), Portorose (5), Lucia (7), Sezza (8), Saline di Sicciole (10), Dragogna (12), M ST/1 e M SE/2 nel Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice Capodistria, n. 17/1997) che recita:
“È concessa la costruzione degli impianti e delle attrezzature sportive nonché la sistemazione delle aree sportivo-ricreative fino a una dimensione di 350 m2 di superficie.”
La presente Abrogazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3505-22/2023
Pirano, 20 settembre 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost