Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2023 z dne 6. 10. 2023

Kazalo

2917. Odlok o določitvi imena nove ulice »Ulica pod Svibnom« v Občini Litija, v naselju Litija, stran 8695.

  
Na podlagi 20. in 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 7. redni seji dne 27. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o določitvi imena nove ulice »Ulica pod Svibnom« v Občini Litija, v naselju Litija 
1. člen 
S tem odlokom se v Občini Litija, v naselju Litija, določi ime nove ulice, ki poteka iz križišča Prečne ulice in ulice Na Dobravi kot dostopna cesta v območje, ki je v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10 in 63/18) opredeljeno z oznakami enote urejanja prostora LI–19 SSa* ter se tam konča kot slepa ulica.
2. člen 
Nova ulica, katere potek je opisan v prejšnjem členu tega odloka, se imenuje: Ulica pod Svibnom.
Grafični prikaz poteka nove ulice je razviden iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in se hrani v arhivu Občine Litija.
3. člen 
Stroški, povezani z označevanjem ulice, bremenijo proračun Občine Litija.
4. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Litija, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka po uradni dolžnosti evidentira spremembe podatkov o območjih in imenih naselij in ulic v registru prostorskih enot.
5. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2023
Litija, dne 27. septembra 2023
Župan 
Občine Litija 
Franc Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti