Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2023 z dne 29. 9. 2023

Kazalo

2839. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica, stran 8471.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O in 76/23), četrtega odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (Uradni list RS, št. 21/23 in 71/23) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. septembra 2023 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
Sredstva proračunske rezerve do višine 160.000,00 EUR se uporabijo za financiranje izdatkov odprave posledic naravne nesreče, in sicer neurja v Mestni občini Nova Gorica, dne 24. in 25. julija 2023.
2. člen 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2023 posebej specificirana.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-6/2023-17
Nova Gorica, dne 21. septembra 2023
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
Samo Turel 

AAA Zlata odličnost