Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2023 z dne 8. 9. 2023

Kazalo

2698. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Gorenja vas - Poljane za najnujnejšo odpravo posledic neurij v letu 2023, stran 7641.

  
Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), 8. člena in 113. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 48/15, 31/17) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023 (Uradni list RS, št. 25/23, 69/23) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 2. korespondenčni seji dne 7. 9. 2023 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Gorenja vas - Poljane za najnujnejšo odpravo posledic neurij v letu 2023 
1. člen 
S tem odlokom se določa višina in namen porabe sredstev stalne proračunske rezerve za odpravo posledic poplav in neurij 2023 iz rezervnega sklada Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2023, ki se določijo v višini 2.600.000,00 EUR.
2. člen 
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za interventna dela odpravljanja škode in zaščite na poškodovani cestni infrastrukturi, infrastrukturi občinskih gospodarskih javnih služb, javnih vzgojno-izobraževalnih objektih in drugih javnih objektih, za čiščenje infrastrukture, stabilizacijo plazov, ki ogrožajo infrastrukturo in objekte, za skupne stroške koordinacije interventnih del in reševalnih služb, izvedbo statičnih in geomehanskih raziskav ter meritev vključno z izdelavo potrebne dokumentacije, vključno z drugimi nujnimi deli odprave posledic neurij in poplav 2023 za ureditev prizadetih območij.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2022-45
Gorenja vas, dne 7. septembra 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Janez Čadež 

AAA Zlata odličnost