Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2363. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2023, stran 6543.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-1O) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2023 (Uradni list RS, št. 34/23) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 7. redni seji dne 21. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2023 
1. člen 
S tem odlokom Občina Sveti Jurij ob Ščavnici namenja proračunsko rezervo v letu 2023 za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic naravnih nesreč – močne padavine s posledico poplav in proženja zemeljskih plazov, v času od 16. 5. do 23. 5. 2023.
2. člen 
Sredstva proračunske rezerve znašajo 35.448,29 EUR.
3. člen 
Sredstva iz 2. člena tega odloka se razporedijo za:
– intervencijske stroške v povezavi z izvajanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, v višini 19.000,00 EUR, ter
– za izvedbo nujnih sanacijskih ukrepov na zemeljskem plazu na občinski cesti JP888501 Grabšinci–Trbuc, v višini 16.448,29 EUR.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 844-0002/2023
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. junija 2023
Župan 
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici 
Andrej Vrzel

AAA Zlata odličnost