Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2023 z dne 7. 7. 2023

Kazalo

2340. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornji Petrovci, stran 6505.

  
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) ter 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 6. redni seji dne 23. 6. 2023 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gornji Petrovci 
1. člen 
(1) Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Gornji Petrovci zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Gornji Petrovci, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje za:
– določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
– individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev,
– omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi: 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev: 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora: 2.000,00 EUR.
3. člen 
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Občine Gornji Petrovci s priloženim elaboratom. Elaborat izdela oseba, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(3) Investitor oziroma pobudnik je dolžan v roku 15 dni od vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno višino nadomestila stroškov.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(5) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na občinskem svetu, objavo v uradnem glasilu občine in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezanimi materialnimi stroški.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka, pridobitve negativnih mnenj nosilcev urejanja prostora ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2023-10
Gornji Petrovci, dne 26. junija 2023
Župan 
Občine Gornji Petrovci 
Franc Šlihthuber 

AAA Zlata odličnost