Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023

Kazalo

1377. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 3980.

  
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) ter 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13, 31/17 in 48/15) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 4. redni seji 13. aprila 2023 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Gorenja vas - Poljane 
1. člen 
(1) Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Gorenja vas - Poljane zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Gorenja vas - Poljane, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve.
(2) Lokacijska preveritev se izvede na pobudo investitorja gradnje za:
– določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi,
– individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev,
– omogočanje začasne rabe prostora.
2. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi: 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev: 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora: 2.000,00 EUR.
3. člen 
(1) Vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve investitor oziroma pobudnik vloži na obrazcu Občine Gorenja vas - Poljane s priloženim elaboratom.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev.
(3) Sklep mora vsebovati osebno ime in naslov zavezanca, za pravno osebo pa ime, davčno ali matično številko in sedež, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če nadomestila stroškov v roku ne plača.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(5) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške nastale v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer: preveritev skladnosti elaborata, pripravo sklepa, pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora, izvedbo javne razgrnitve, pisno obveščanje lastnikov sosednjih zemljišč o javni razgrnitvi, pripravo stališč do pripomb, sprejem sklepa na občinskem svetu, objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in evidentiranje v prostorskem informacijskem sistemu ter vse s tem povezanimi materialnimi stroški.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja samo izvedbo postopka, ne pa njenega sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge, pobudnik ni upravičen do vračila stroškov plačane lokacijske preveritve.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-001/2023-5
Gorenja vas, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane 
Milan Čadež 

AAA Zlata odličnost