Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

Kazalo

587. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi, stran 1635.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18 in 61/19) je Občinski svet Občine Laško na 8. dopisni seji dne 4. 2. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi 
1. člen
S tem sklepom se ukine:
a) status javnega dobra na nepremičninah:
– katastrska občina 1034 MRZLO POLJE parcela 1368/5 (ID 7180965), ID znak: parcela 1034 1368/5, do celote 1/1 in
– katastrska občina 1034 MRZLO POLJE parcela 1368/7 (ID 7180963), ID znak: parcela 1034 1368/7, do celote 1/1.
b) status družbena lastnina v splošni rabi na nepremičnini v katastrski občini 1026 LAŠKO parcela 579/1 (ID 6937201), ID znak: parcela 1026 579/1, do celote 1/1.
2. člen
Nepremičnine iz prvega člena tega sklepa izgubijo status javnega dobra oziroma družbene lastnine v splošni rabi z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše obstoječi status ter se vknjiži lastninska pravica v korist pravne osebe javnega prava: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško, matična številka 5874505000, v deležu 1/1.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-02/2022-10503
Laško, dne 4. februarja 2022
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti