Uradni list

Številka 155
Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 155/2022 z dne 9. 12. 2022

Kazalo

3844. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 2022, stran 12646.

  
P O R O Č I L O 
občinske volilne komisije Občine Ajdovščina o izidu volitev za občinski svet dne 20. 11. 2022 
Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: komisija) je na svoji seji dne 24. 11. 2022 ob 17.00 uri, na podlagi glasovanja na rednih volitvah za Občinski svet Občine Ajdovščina dne 20. 11. 2022, ugotovila izid volitev.
V Občini Ajdovščina je bilo v volilne imenike vpisanih 15.734 volivcev. Na voliščih in po pošti je glasovalo 8.688 volivcev ali 55,22 %. Veljavnih glasovnic za občinski svet je bilo 8.506, neveljavnih 182, oddanih pa 8.688. Pri delu volilnih odborov niso bile ugotovljene nepravilnosti, ki bi vplivale na izid volitev.
V roku iz 98. člena Zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov, povezanih z volitvami v občinski svet.
Komisija je ugotovila, da je izid glasovanja na voliščih 20. 11. 2022, na volišču za predčasno glasovanje in glasovanja po pošti naslednji:
1. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v občini:
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
304
3,57
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
1233
14,50
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
1359
15,98
4.
GIBANJE SVOBODA
769
9,04
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
1620
19,04
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
978
11,50
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
2243
26,37
SKUPAJ
8506
2. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v volilnih enotah:
VOLILNA ENOTA 1
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
93
5,73
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
138
8,50
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
238
14,66
4.
GIBANJE SVOBODA
169
10,41
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
299
18,42
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
209
12,88
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
477
29,39
SKUPAJ
1623
VOLILNA ENOTA 2
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
73
3,83
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
277
14,53
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
245
12,85
4.
GIBANJE SVOBODA
169
8,87
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
340
17,84
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
257
13,48
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
545
28,59
SKUPAJ
1906
VOLILNA ENOTA 3
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
32
2,03
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
312
19,76
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
241
15,26
4.
GIBANJE SVOBODA
80
5,07
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
332
21,03
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
163
10,32
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
419
26,54
SKUPAJ
1579
VOLILNA ENOTA 4
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
52
3,13
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
242
14,58
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
390
23,49
4.
GIBANJE SVOBODA
135
8,13
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
378
22,77
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
121
7,29
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
342
20,60
SKUPAJ
1660
VOLILNA ENOTA 5
Zap. št.
Ime liste
Število glasov
%
1.
LEVICA
54
3,11
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
264
15,19
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
245
14,10
4.
GIBANJE SVOBODA
216
12,43
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
271
15,59
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
228
13,12
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
460
26,47
SKUPAJ
1738
Komisija je na podlagi oddanih glasov za liste ter izračuna mandatov po Harejevem količniku za posamezno volilno enoto ugotovila, da so bili podeljeni mandati naslednjim listam:
– v 1. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 2. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMOKRATI in en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS,
– v 3. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMOKRATI in en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS,
– v 4. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMOKRATI, en mandat za listo SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS in en mandat za listo LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA,
– v 5. volilni enoti: en mandat za listo SOCIALNI DEMOKRATI.
Po izvedenem preračunu mandatov v občini še kot celoti po D’HONTOVEM sistemu najvišjih količnikov, je komisija ugotovila, da so posamezne liste dobile naslednje skupno število mandatov v občini, in sicer:
Zap. št.
Ime liste
Število mandatov
1.
LEVICA
1
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
4
3.
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
4
4.
GIBANJE SVOBODA
2
5.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
5
6.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
7
SKUPAJ
26
Na ravni občine je bilo podeljenih 26 mandatov.
Na podlagi preferenčnih glasov, ki so jih prejeli posamezni kandidati, se je spremenil vrstni red izvoljenih kandidatov na posameznih listah, in sicer:
– v 1. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila: Valentin Krtelj iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS in Bojan Arnol iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 2. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila: Adam Raspor iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI in Dejan Škvarč iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS,
– v 3. volilni enoti se je na 2. mesto uvrstil Bogdan Slokar iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 4. volilni enoti sta se na 1. mesto uvrstila Klemen Čehovin iz liste SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS in Harij Bat iz liste SOCIALNI DEMOKRATI,
– v 5. volilni enoti so se na 1. mesto uvrstili: Vilko Brus iz liste ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP, Kristjan Bratož iz liste NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI in Dejan Pišot iz liste SOCIALNI DEMOKRATI.
3. Izid volitev v Občinski svet Občine Ajdovščina
Komisija je na podlagi 1. in 2. točke tega poročila ugotovila, da so v Občinski svet Občine Ajdovščina izvoljeni:
VOLILNA ENOTA 1
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11A, 5270 Ajdovščina
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
2.
Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, 5270 Ajdovščina
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
3.
Jožko Premrn, Ulica Vena Pilona 55, 5270 Ajdovščina
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
4.
Ljubomir Vidrih, Cebejeva ulica 32/a, 5270 Ajdovščina 
SOCIALNI DEMOKRATI
5.
Bojan Arnol, Cesta IV. Prekomorske 2A, 5270 Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 2
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Marjan Curk, Dolga Poljana 2A, 5271 Vipava
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2.
Marija Ferjančič, Budanje 4A, 5271 Vipava
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
3.
Sandi Bačar, Kidričeva ulica 1, 5270 Ajdovščina
GIBANJE SVOBODA
4.
Dejan Škvarč, Dolga Poljana 1, 5271 Vipava
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
5.
Adam Raspor, Dolga Poljana 70, 5271 Vipava
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
6.
Mitja Tripković, Na Livadi 8, 5270 Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 3
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Angel Vidmar, Lokavec 135 d, 5270 Ajdovščina
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2.
Matjaž Bajec, Col 3 b, 5273 Col
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
3.
Janez Tratnik, Col 90 g, 5273 Col
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
4.
Rajko Likar, Predmeja 87A, 5270 Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI
5.
Bogdan Slokar, Lokavec 175A, 5270 Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 4
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Dragana Keber, Skrilje 22, 5263 Dobravlje
LEVICA
2.
Uroš Štor, Cesta 61, 5270 Ajdovščina
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
3.
Igor Česnik, Plače 24 a, 5270 Ajdovščina
LISTA BURJA – LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA
4.
Klemen Čehovin, Gaberje 92, 6222 Štanjel
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
5.
Harij Bat, Vipavski Križ 21a, 5270 Ajdovščina
SOCIALNI DEMOKRATI
VOLILNA ENOTA 5
ZAP. ŠT.
IME IN PRIIMEK, NASLOV
IME LISTE
1.
Vilko Brus, Vrtovin 76, 5262 Črniče
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
2.
Nada Pirjevec, Vrtovin 27, 5262 Črniče
GIBANJE SVOBODA
3.
Miha Kapelj, Dobravlje 100, 5263 Dobravlje
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA SDS
4.
Kristjan Bratož, Selo 85a, 5263 Čniče
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
5.
Dejan Pišot, Selo 18, 5263 Črniče
SOCIALNI DEMOKRATI
Št. 040-2/2022
Ajdovščina, dne 24. novembra 2022
Predsednica 
Lea Chiabai 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti