Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2022 z dne 11. 2. 2022

Kazalo

339. Sprememba Statuta javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje, stran 943.

  
Na podlagi določbe 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/93 – ZVDK-A, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19) in Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list RS, št. 28/19 in 153/21) je svet zavoda Lekarne Kočevje na 5. korespondenčni seji od dne 15. 11. 2021 do dne 19. 11. 2021 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje 
1. člen 
V Statutu javnega lekarniškega zavoda Lekarna Kočevje (Uradni list RS, št. 70/19) se prvi odstavek šestega člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za izvajanje lekarniške dejavnosti ima zavod v svoji sestavi eno organizacijsko enoto na naslovu Roška cesta 16 v Kočevju in drugo organizacijsko enoto na naslovu Kolodvorska cesta 6 v Kočevju.«
2. člen 
(1) Ta sprememba statuta se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko zavod pridobi soglasje ustanovitelja.
(2) Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik sveta zavoda 
Peter Vesel 

AAA Zlata odličnost