Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2022 z dne 18. 10. 2022

Kazalo

3217. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje, stran 10017.

  
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13, 8/15, 6/18 – odl. US) in 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 107/20 – UPB-2) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 21. redni seji dne 13. 10. 2022 sprejel
O D L O K 
o načinu in pogojih plakatiranja v času volilne in referendumske kampanje v Občini Dobrepolje 
1. člen 
S tem odlokom se določajo način in pogoji plakatiranja na plakatnih mestih v lasti Občine Dobrepolje v času volilne oziroma referendumske kampanje.
Občina Dobrepolje enakopravno in brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje uporabo plakatnih mest za osnovno informiranje volivcev v občini o listi kandidatov ali posameznemu kandidatu oziroma referendumskem vprašanju.
2. člen 
Občina Dobrepolje zagotavlja vsem organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje na celotnem območju objavo propagandnih sporočil. Volilna oziroma referendumska kampanja se izvaja s pomočjo oglasnih tabel, ki se nahajajo po vaseh v občini.
Brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi sporočili je dovoljeno na obstoječih plakatnih mestih, ki so v lasti Občine Dobrepolje, ter na podlagi pridobljenega dovoljenja za plakatiranje.
Organizatorju volilne kampanje oziroma referendumske kampanje se zagotovi plakatno mesto za en plakat v velikosti B2 (500 mm x 707 mm).
3. člen 
Vsi organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje morajo za lepljenje in nameščanje plakatov pridobiti dovoljenje za plakatiranje, ki ga na podlagi oddane vloge izda občinska uprava Občine Dobrepolje.
Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje se odda na Občino Dobrepolje. Postopek izdaje dovoljenja v skladu s pravili splošnega upravnega postopka vodi občinska uprava. Vloga za pridobitev pravice za plakatiranje mora vsebovati namen za katerega se dovoljenje izdaja (volitve, referendum ipd.), datum izvedbe ter naziv, naslov in kontaktne podatke organizatorja volilne oziroma referendumske kampanje.
Po pridobitvi dovoljenja morajo organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje plakate dostaviti na Občino Dobrepolje, ki plakate opremi z žigom in podpisom uradne osebe. Ustrezno opremljene plakate organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje oziroma njihovi pooblaščenci sami nameščajo na oglasne table, navedene v 2. členu tega odloka, upoštevajoč, da občina organizatorju zagotavlja eno plakatno mesto za velikost plakata B2 (500 mm x 707 mm) na vsaki oglasni tabli.
4. člen 
Na plakatnih mestih se plakati nameščajo na prvo prosto zaporedno mesto. Prvo plakatno mesto je v zgornjem levem kotu panoja namenjenega plakatiranju, zaključi se v spodnjem desnem kotu. Vmesna prosta mesta niso dovoljena.
Organizatorji volilne oziroma referendumske kampanje so dolžni najkasneje v 7 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druge oglaševalske vsebine s plakatnih mest.
5. člen 
Plakatiranje zunaj plakatnih mest, navedenih v 2. členu tega odloka, je organizatorjem volilne oziroma referendumske kampanje dovoljeno le s soglasjem lastnika oziroma upravljalca reklamnih tabel, stavb in drugih objektov ter zemljišč.
6. člen 
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0002/2022
Videm, dne 13. oktobra 2022
Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič 

AAA Zlata odličnost