Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2215. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022, stran 6766.

  
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 67/17) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 29. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Rogaška Slatina za lokalne volitve 2022 
1. člen 
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve župana in v Občinski svet Občine Rogaška Slatina. Občinski svet šteje 20 članov.
Člani občinskega sveta se volijo po proporcionalnem volilnem sistemu.
2. člen 
Za območje Občine Rogaška Slatina se za volitve članov občinskega sveta določijo tri volilne enote, v katerih se skupno voli 20 članov občinskega sveta.
Volilne enote so oblikovane tako, da se en član občinskega sveta voli na približno enako število prebivalcev. Volilne enote obsegajo eno ali več naselij ali njihovih delov. V vsaki volilni enoti se voli najmanj pet članov občinskega sveta.
3. člen 
Prva volilna enota obsega območje:
Aškerčeva ulica, Brestovec, Brestovška cesta, Cankarjeva ulica, Cesta padlih aktivistov NOV, Ceste, Gabrce, Izletniška ulica, Kajuhova ulica, Kamence, Kidričeva ulica, Knežec, Kot, Krpanova ulica, Kvedrova ulica, Lastine, Levstikova ulica, Mladinska ulica, Na livadi, Nimno, Plat, Pristavica, Prnek, Rajnkovec, Rjavica, Sončna ulica, Sotelska cesta, Steklarska ulica, Strma cesta, Tavčarjeva ulica, Tržišče, Ulica talcev, Ulica XIV. divizije, Velike Rodne, Vid Ivanuševa ulica, Vinec, Zlatorogova ulica.
V prvi volilni enoti se voli šest članov občinskega sveta.
Druga volilna enota obsega območje:
Celjska cesta, Cesta na Bellevue, Cesta na Boč, Cvetlični hrib, Gozdna ulica, Gubčeva ulica, Ivanov hrib, Janina, Kačji Dol, Linhartova ulica, Ločen dol, Lovska ulica, Male Rodne, Na trati, Ob progi, Partizanska cesta, Plečnikova ulica, Pod Bellevujem, Prešernova ulica, Prvomajska ulica, Ratanska vas, Šlandrova ulica, Slomškova ulica, Spodnja cesta, Stritarjeva ulica, Tekačevo, Topole, Tržaški hrib, Ulica Ele Peroci, Ulica Kozara, Ulica Kozjanskega odreda, Ulica Zrinjskega, Vegova ulica, Zdraviliški trg, Žibernik, Župančičeva ulica.
V drugi volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
Tretja volilna enota obsega območje:
Brezje pri Podplatu, Cerovec pod Bočem, Čača vas, Drevenik, Gabrovec pri Kostrivnici, Gradiški dol, Irje, Kamna Gorca, Podplat, Podturn, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Negonje, Spodnje Sečovo, Spodnji Gabernik, Strmec pri Sv. Florijanu, Sv. Florijan, Tuncovec, Zagaj pod Bočem, Zgornja Kostrivnica, Zgornje Negonje, Zgornje Sečovo, Zgornji Gabernik.
V tretji volilni enoti se voli sedem članov občinskega sveta.
4. člen 
Za volitve župana je volilna enota območje celotne Občine Rogaška Slatina.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0007/2022-1
Rogaška Slatina, dne 29. junija 2022
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost