Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2201. Avtentična razlaga druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško, stran 6738.

  
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet Občine Laško na 20. redni seji dne 22. 6. 2022 sprejel
A V T E N T I Č N O  R A Z L A G O 
druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško 
I. 
Določbo druge alineje petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško (Uradni list RS, št. 26/92, 40/02, 83/13 in 91/21) je v delu, ki se glasi: »Višinski gabarit: K (vkopana klet) + P (pritličje) + 1 (nadstropje) + M (mansarda), nivo strešnega venca ne sme presegati nivoja venca obstoječega zdravstvenega doma.« treba razumeti v povezavi s četrto alinejo petega odstavka naslova KARE 6, 10. člena tako, da se, skladno s kulturnovarstvenim mnenjem šteje, da nivo strešnega venca prizidave ne presega nivoja venca obstoječega zdravstvenega doma, v primeru, da vgrajena okna v spodnji rob strehe na sodoben način interpretirajo potezo strešnega venca.
II. 
Ta avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/2020
Laško, dne 22. junija 2022
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek 

AAA Zlata odličnost