Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2022 z dne 1. 7. 2022

Kazalo

2193. Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina, stran 6731.

  
Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in tretjega odstavka 61. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 30. redni seji dne 28. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina 
1. člen 
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) v Občini Ajdovščina: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče - Ravne, Dobravlje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače - Malovše, Kamnje - Potoče, Lokavec, Male Žablje, Otlica - Kovk, Planina, Plače, Podkraj, Predmeja, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vrtovin, Vipavski Križ in Žapuže.
2. člen 
Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota obsega: Gradišče, Ulico Quiliano, Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja – hišne številke 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored – hišne številke 1, 2, 2a, 3, in 4, Goriško cesto – hišne številke 26, 27a in od 28 naprej, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. slovenske vlade, Lavričev trg, Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Pod letališčem in Mirce – hišne številke 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota obsega: Tovarniško cesto, Lokarjev drevored – hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13, Goriško cesto – hišne številke 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b, 21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25, 25a, 25b, 25c, 25č, 27 in 27b, Cebejevo ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – hišne številke 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in 48, Na Brajdi, Ulico Vena Pilona in Mirce – hišne številke 8 in 10, 12, 14, 16 in 18. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota obsega: Ob Hublju, Cesto IV. Prekomorske, Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto, Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo ulico, Goriško cesto – hišno številko 4, Lavričevo cesto – hišne številke 43a, 45, 47, 48a, 48b, 48c, 48d, ter od hišne številke 49 do 76. V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 4. volilna enota obsega: Slejkote, Ulico na Borštu, Ulico Bazoviške brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot v Žapuže, Bevkovo ulico, Ulico Milana Klemenčiča in Vipavsko cesto. V 4. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.
3. člen 
Za volitve članov Sveta KS Batuje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Batuje šteje sedem članov.
4. člen 
Za volitve članov Sveta KS Brje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov sveta.
Svet KS Brje šteje pet članov.
5. člen 
Za volitve članov Sveta KS Budanje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Budanje šteje sedem članov.
6. člen 
Za volitve članov Sveta KS Cesta se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Cesta šteje sedem članov.
7. člen 
Za volitve članov Sveta KS Col se določi šest volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Col – Alpina od hišne številke 77 naprej. V 1. volilni enoti se voli dva člana sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Col – Orešje od hišne številke 31 do 76. V 2. volilni enoti se voli en član sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Malo Polje. V 3. volilni enoti se voli en član sveta.
– 4. volilna enota zajema naselja Gozd in Križno Goro. V 4. volilni enoti se voli en član sveta.
– 5. volilna enota zajema naselje Žagolič. V 5. volilni enoti se voli en član sveta KS.
– 6. volilna enota zajema naselje Col – Žaga od hišne številke 1 do 30. V 6. volilni enoti se voli en član sveta.
Svet KS Col šteje skupno sedem članov.
8. člen 
Za volitve članov Sveta KS Črniče - Ravne se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Črniče - Ravne šteje sedem članov.
9. člen 
Za volitve članov Sveta KS Dobravlje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Dobravlje šteje sedem članov.
10. člen 
Za volitve članov Sveta KS Dolga Poljana se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov sveta.
Svet KS Dolga Poljana šteje pet članov.
11. člen 
Za volitve članov Sveta KS Gaberje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Gaberje šteje sedem članov.
12. člen 
Za volitve članov Sveta KS Gojače - Malovše se določita dve volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Gojače. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Malovše. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Svet KS Gojače - Malovše šteje skupno šest članov.
13. člen 
Za volitve članov Sveta KS Kamnje - Potoče se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Kamnje. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna zajema del naselja Potoče, hišne številke od 1 do 40a in od 48 do 68. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema del naselja Potoče – zaselek Kukanje, hišne številke od 41 do 47a. V 3. volilni enoti se voli en član sveta.
Svet KS Kamnje - Potoče šteje skupno sedem članov.
14. člen 
Za volitve članov Sveta KS Lokavec se določi osem volilnih enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema zaselka Brodiše in Grajšk, hišne številke od 1 do 7. V 1. volilni enoti se voli en član sveta.
– 2. volilna enota zajema zaselka Lahovše, Bitovi, Loretovše in Tokaj, od hišne številke 46 do 78. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema zaselek Kompari, od hišne številke 79 do 102.
V 3. volilni enoti se voli en član sveta.
– 4. volilna enota zajema zaselke Brith, Vas in Kuši, od hišne številke 8 do 45 in od 103 do 123.
V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 5. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Paljki in Kovači, od hišne številke 124 do 142.
V 5. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 6. volilna enota zajema zaselka Slokarji in Brod, od hišne številke 143 do 156 in od 157 do 187a.
V 6. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 7. volilna enota zajema zaselek Čohi, od hišne številke 188 do 203c, 156a in 156b.
V 7. volilni enoti se voli en član sveta.
– 8. volilna enota zajema zaselek Gorenje, od hišne številke 204 do 221.
V 8. volilni enoti se voli en član sveta.
Svet KS Lokavec šteje skupno štirinajst članov.
15. člen 
Za volitve članov Sveta KS Male Žablje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Male Žablje šteje sedem članov.
16. člen 
Za volitve članov Sveta KS Otlica - Kovk se določita dve volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Otlica. V 1. volilni enoti se voli šest članov sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Kovk. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
Svet KS Otlica - Kovk šteje skupno devet članov.
17. člen 
Za volitve članov Sveta KS Plače se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Plače šteje sedem članov.
18. člen 
Za volitve članov Sveta KS Planina se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Planina šteje sedem članov.
19. člen 
Za volitve članov Sveta KS Podkraj se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Podkraj šteje sedem članov.
20. člen 
Za volitve članov Sveta KS Predmeja se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov sveta.
Svet KS Predmeja šteje pet članov.
21. člen 
Za volitve članov Sveta KS Selo se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Selo šteje sedem članov.
22. člen 
Za volitve članov Sveta KS Skrilje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Skrilje šteje sedem članov.
23. člen 
Za volitve članov Sveta KS Stomaž se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Stomaž šteje sedem članov.
24. člen 
Za volitve članov Sveta KS Šmarje se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Šmarje. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Vrtovče. V 2. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Zavino. V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta.
Svet KS Šmarje šteje skupno sedem članov.
25. člen 
Za volitve članov Sveta KS Ustje se določijo tri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke 1 do 37b. V 1. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke 38 naprej. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Dolenje. V 3. volilni enoti se volita dva člana sveta.
Svet KS Ustje šteje skupno osem članov.
26. člen 
Za volitve članov Sveta KS Velike Žablje se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Velike Žablje šteje sedem članov.
27. člen 
Za volitve članov Sveta KS Vipavski Križ se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli pet članov sveta.
Svet KS Vipavski Križ šteje pet članov.
28. člen 
Za volitve članov Sveta KS Vrtovin se določi ena volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov sveta.
Svet KS Vrtovin šteje sedem članov.
29. člen 
Za volitve članov Sveta KS Žapuže se določijo štiri volilne enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 1 do 18/a. V 1. volilni enoti se volita dva člana sveta.
– 2. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 19 do 48. V 2. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 3. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke 80 naprej. V 3. volilni enoti se volijo trije člani sveta.
– 4. volilna enota zajema naselje Kožmani. V 4. volilni enoti se volita dva člana sveta.
Svet KS Žapuže šteje skupno deset članov.
30. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 46/18).
31. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022
Ajdovščina, dne 28. junija 2022
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti