Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2022 z dne 24. 6. 2022

Kazalo

2073. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica, stran 6484.

  
Na podlagi 19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ter 18. in 50. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/19) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 9. 6. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica 
1. člen 
S tem odlokom se določi število članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in volilne enote za volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti v Občini Škofljica.
Krajevne skupnosti 
2. člen 
Svet Krajevne skupnosti Lavrica ima 9 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Lavrica se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Lavrica.
3. člen 
Svet Krajevne skupnosti Pijava Gorica ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Pijava Gorica se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselji Pijava Gorica in Drenik.
4. člen 
Svet Krajevne skupnosti Želimlje ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Želimlje se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Želimlje.
Vaške skupnosti 
5. člen 
Svet Vaške skupnosti Dole in Reber ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Dole in Reber se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselji Dole pri Škofljici in Reber pri Škofljici.
6. člen 
Svet Vaške skupnosti Glinek ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Glinek se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Glinek.
7. člen 
Svet Vaške skupnosti Gorenje Blato ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gorenje Blato se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gorenje Blato.
8. člen 
Svet Vaške skupnosti Gradišče ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gradišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gradišče.
9. člen 
Svet Vaške skupnosti Gumnišče ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Gumnišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Gumnišče.
10. člen 
Svet Vaške skupnosti Klada ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Klada se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Klada.
11. člen 
Svet Vaške skupnosti Lanišče ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Lanišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Lanišče.
12. člen 
Svet Vaške skupnosti Orle ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Orle se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Orle.
13. člen 
Svet Vaške skupnosti Pleše ima 3 člane.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Pleše se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Pleše.
14. člen 
Svet Vaške skupnosti Smrjene ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Smrjene se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Smrjene.
15. člen 
Svet Vaške skupnosti Vrh nad Želimljami ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Vrh nad Želimljami se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Vrh nad Želimljami.
16. člen 
Svet Vaške skupnosti Zalog - Klanec ima 7 članov.
Za volitve članov sveta Vaške skupnosti Zalog - Klanec se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega naselje Zalog pri Škofljici in ulice v naselju Škofljica: Klanec, Primičeva ulica, Kočevska cesta (h. št. od 1 do 49) in Ob potoku.
Četrtne skupnosti 
17. člen 
Svet Četrtne skupnosti Novo Lanišče ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Novo Lanišče se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Bučarjeva ulica, Ulica bratov Kastelic, Laniška ulica, Ulica 16. maja, Rabska ulica in Šmarska cesta.
18. člen 
Svet Četrtne skupnosti Pevčeva dolina in Hribi ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Pevčeva dolina in Hribi se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Ulica ob pošti, Hribi, Albrehtova ulica, Finčeva ulica, Ulica bratov Zakrajšek, Tonijeva ulica, Puciharjeva ulica, Gratova ulica, Mijavčeva ulica in Dolenjska cesta (h. št. od 466 do 477A).
19. člen 
Svet Četrtne skupnosti Ravenska dolina ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Ravenska dolina se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Ravenska pot in Dolenjska cesta (h. št. od št. 433 do 464).
20. člen 
Svet Četrtne skupnosti Žaga ima 5 članov.
Za volitve članov sveta Četrtne skupnosti Žaga se oblikuje 1 volilna enota, ki obsega ulice v naselju Škofljica: Žagarska ulica, Ahlinova ulica, Habičeva ulica, Ulica Jerneja Petriča, Cesta ob Barju (h. št. od 16 do 86A), Malnarjeva cesta, Obrtna cesta, Ambruževa ulica, Cesta ob Bregu, Gorenčeva ulica in Ulica ob hrastih.
21. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 77/02).
22. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2022
Škofljica, dne 9. junija 2022
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan 

AAA Zlata odličnost