Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1754. Odlok o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna, stran 5552.

  
Na podlagi 139. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo – UPB1) je Občinski svet Občine Postojna na 24. redni seji dne 25. 5. 2022 sprejel
O D L O K 
o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna 
1. člen 
Ta odlok določa višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Postojna zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Postojna, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja:
– zaradi ohranjanja posamične poselitve in se tako preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč, kot so določena v OPN, ter določi prostorske izvedbene pogoje;
– za doseganje gradbenega namena in se tako dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki so določeni v OPN;
– zaradi smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi in se tako omogoči začasno rabo prostora.
2. člen 
Stroški za postopek posamične lokacijske preveritve znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi: 1.500,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev: 2.500,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora: 2.000,00 EUR.
3. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 3/19 in 79/19).
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 3/19 in 79/19) uporablja do začetka uporabe tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. 6. 2022.
Št. 3505- 4/2022
Postojna, dne 25. maja 2022
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 

AAA Zlata odličnost