Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2022 z dne 27. 5. 2022

Kazalo

1748. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk, stran 5538.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18), je Občinski svet Občine Žužemberk na 15. redni seji dne 20. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk 
1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 64/19; v nadaljnjem besedilu: odlok) se v 8. členu drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»(2) Občinska uprava Občine Žužemberk ima naslednje organizacijske enote:
– Kabinet župana,
– Občinska uprava in
– Režijski obrat.«
2. člen 
V odloku se v 8. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Organizacijski enoti Kabinet župana in Občinska uprava vodi direktor občinske uprave, organizacijsko enoto Režijski obrat pa vodja režijskega obrata.«
3. člen 
V odloku se v 8. členu doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Status in delovno področje režijskega obrata se uredi s posebnim odlokom, skladno s splošnim aktom Občine Žužemberk, ki ureja gospodarske javne službe.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2019-2
Žužemberk, dne 20. aprila 2022
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež 

AAA Zlata odličnost