Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2022 z dne 10. 5. 2022

Kazalo

1525. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, stran 4944.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk) ter določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 16. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« 
I. 
Občina Rogatec daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki jo je predlagal Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah in v višini:
– ob delavnikih: 22,66 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 2,07 EUR),
– ob nedeljah in v nočnem času: 28,04 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 3,10 EUR),
– ob državnih praznikih in dela prostih dnevih: 30,38 EUR na efektivno uro (vključno s subvencijo iz proračuna RS v višini 3,44 EUR).
II. 
Občina Rogatec bo ceno socialno varstvene storitve pomoč družini na domu subvencionirala iz sredstev proračuna občine v višini 14,41 EUR na efektivno uro ob delavnikih, oziroma v nedeljo ali v nočnem času 15,80 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 17,14 EUR na efektivno uro.
Končna cena bo za uporabnike storitve ob delavnikih znašala 6,18 EUR na efektivno uro, v nedeljo ali v nočnem času 9,14 EUR na efektivno uro ter na državni praznik ali dela prost dan 9,80 EUR na efektivno uro.
III. 
Občina bo za prevoze izvajalk zaradi specifičnosti terena dodatno zagotovila 500 EUR mesečno.
IV. 
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/19, dne 20. 12. 2019.
V. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2022.
Št. 032-0009/2022-23
Rogatec, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost