Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2022 z dne 6. 5. 2022

Kazalo

1446. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji, stran 4799.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US v nadaljevanju: ZUreP-2) in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 21. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 39/19).
2. člen 
(1) V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Višina nadomestila stroškov za izvedbo postopka lokacijske preveritve se izjemoma določi v višini 200 EUR, kadar se le-ta izvede izključno zaradi tehničnega neskladja med sprejetim OPN na zemljiško katastrski prikaz in trenutno veljavnim zemljiško katastrskim načrtom.«.
(2) V 4. členu se obstoječ drugi odstavek preštevilči v tretjega.
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/2018-10
Šmartno pri Litiji, dne 21. aprila 2022
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost