Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2022 z dne 29. 4. 2022

Kazalo

1323. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec, stran 4039.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F), 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 16. redni seji dne 13. 4. 2022 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec 
1. člen 
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 58/20), v nadaljevanju: odlok.
2. člen 
V 7. členu odloka se v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so«:
– dodajo novi zapisi:
Št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
33.1
858380
858383
C 358020
Križanec
Z HŠ 51
386
41.1
858460
858462
C 358040
Lipeki
Z HŠ 68
588
– spremeni zapis:
Št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
Preostala dolžina v sosednji občini [m]
38.
858430
858431
C 358040
Potočnik
Z odc. HŠ 3
912
– stavek pod tabelo se spremeni tako, da se glasi:
»Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 51.925 m (51,925 km).«
3. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Skupna dolžina kategoriziranih občinskih javnih cest v Občini Rogatec znaša 95.274 m (95,274 km).«
4. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem Odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2022-61(509), z dne 11. 2. 2022.
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2022
Rogatec, dne 13. aprila 2022
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost