Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2021 z dne 16. 3. 2021

Kazalo

815. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik, stran 2547.

  
Na podlagi 21. člena in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena, 36. člena, 37. člena in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/2016, 45/2017, 10/2019) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/2017) sta Občinski svet Občine Videm na 15. redni seji dne 9. 2. 2021 in Občinski svet Občine Podlehnik na 12. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejela
O D L O K 
o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik
1. člen 
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov Občine Videm in Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 107/20) se razveljavi.
2. člen 
(1) Odlok se sprejme v enakem besedilu v obeh občinah koncedentkah in se v petnajstih dneh po sprejemu odloka na seji tistega občinskega sveta, ki je o njem zadnji odločal, skupaj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 360-4/2020-131
Videm pri Ptuju, dne 9. februarja 2021
 
Župan 
Občine Videm 
Branko Marinič 
 
Št. 360-1/2020
Podlehnik, dne 25. februarja 2021
 
Župan 
Občine Podlehnik 
mag. Sebastian Toplak 

AAA Zlata odličnost