Uradni list

Številka 196
Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 196/2021 z dne 17. 12. 2021

Kazalo

3925. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj, stran 12440.

  
Na podlagi četrtega odstavka 186. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 165/21 – UPB4) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. redni seji dne 24. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se določa pogoje, izjeme in območje na katerem je za spreminjanje meje zemljiške parcele obvezna pridobitev soglasja Mestne občine Kranj.
2. člen 
(območje obveznega soglasja) 
(1) Soglasje za spreminjanje meje zemljiške parcele je na območju Mestne občine Kranj obvezno na stavbnih zemljiščih s podrobnejšo namensko rabo S (SS, SB, SK, SP), C (CU, CD) in A, kot so določena z občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Kranj.
(2) Območje obveznega soglasja za spreminjanje meje zemljiške parcele je določeno tako natančno, da je mogoče mejo območja prikazati v zemljiškem katastru in jo določiti v naravi.
(3) Kot grafični prikaz območij obveznega soglasja za spreminjanje meje se uporablja prikaz namenske rabe prostora iz grafičnega dela veljavnega Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj
(4) Ob vsakokratnih spremembah območij stavbnih zemljišč v postopkih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se podatke o območjih obveznega soglasja iz prejšnega odstavka posreduje Geodetski upravi RS v digitalnem vektorskem formaru »shp«.
3. člen 
(pogoji) 
(1) Pogoji za spreminjanje zemljiške parcele so določeni v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.
Podrobenje se še določa da:
– Pri obstoječih stavbah, ki jim še ni bilo določeno zemljišče, ki pripada osnovnemu objektu, velja, da se zanj šteje zemljišče, ki je neposredno namenjeno za redno rabo stavbe, obsega minimalno velikost parcel namenjih gradnji in so zagotovljeni minimalni odmiki, kot so določeni v veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj.
– Za nepozidana območja večja od 2000 m2, katerih sestavni del je tudi predmetna parcela za katero se izdaja soglasje, je potrebno izdelati predlog parcelacije celotnega območja.
(2) Izdano soglasje za spreminjanje meje zemljiške parcele ne pomeni, da so izpolnjene zahteve za možnost gradnje.
4. člen 
(izjeme) 
Soglasja ni potrebno pridobiti v naslednjih primerih spreminjanja mej zemljiških parcel:
– za potrebe izgradnje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena,
– za potrebe izvedbe prostorskih ureditev na področju družbene infrastrukture lokalnega pomena,
– za potrebe odmere javnih cest.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2020-1
Kranj, dne 24. novembra 2021
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti