Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3286. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina, stran 9720.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 115. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju: ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 14. 11. 2021 sprejel
O D L O K 
o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina 
1. člen
(predmet odloka) 
Ta odlok določa prevzem veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17, v nadaljevanju: OPN Vipava) na parcelah in delih parcel, ki so z uskladitvijo poteka mej občin z mejami parcel, skladno s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-A, Uradni list RS, št. 7/18), prešle na območje občine Ajdovščina.
2. člen 
(vsebina in oblika) 
OPN Vipava vsebuje besedilni del in grafične prikaze.
3. člen 
(območje veljavnosti OPN Vipava) 
Območje veljavnosti OPN Vipava zajema:
– parcelo št. 1946/2 k. o. 2379 Budanje,
– parcele št. 116/2, 119/3, 118 in 1787, vse k. o. 2398 Erzelj,
– parcelo št. 2316 k. o. 2399 Planina,
– dela parcel št. 2311 in 2315, obe k. o. 2399 Planina,
– parceli št. 1307 in 1429, obe k. o. 2400 Slap, in
– dele parcel št. 1303, 1304, 1305, 1308, 1310 in 1350, vse k. o. 2400 Slap.
4. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3503-1/21
Ajdovščina, dne 14. oktobra 2021
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti