Uradni list

Številka 163
Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 163/2021 z dne 15. 10. 2021

Kazalo

3217. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči, stran 9509.

  
Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1), Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradna objava, časopis Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 19. seji dne 29. 9. 2021 sprejme
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in ceste med naselji v Občini Kanal ob Soči in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naseljih Kanal in Deskle z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
– lokalne ceste (LC)
Zap. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah [m]
1.
163010
163011
Kambreško-Podklanc
C R3 605
Z HŠ 11
3.239
vsa vozila
2.
163020
163021
Kambreško-G. Nekovo 
C R3 604
C R3 606
4.576
vsa vozila
3.
163030
163031
Korada-meja Brda 
C 163080
C 20110
2.663
vsa vozila
4.
163040
163041
Doblar-Osredek-Pušno 
C G2 103
C R3 605
7.020
vsa vozila
Tolmin 1.194
5.
163050
163051
Ajba-Preval 
C G2 103
C R3 604
3.317
vsa vozila
6.
163060
163061
Lig-Markiči-Ukanje 
C R3 606
C R3 606
4.621
vsa vozila
7.
163080
163081
Lig-Korada
C R3 606
C 163030
5.186
vsa vozila
8.
163090
163091
Ložice-Goljevica-Kamenca nad Ložicami 
C 163130
Z HŠ 2
4.633
vsa vozila
9.
163100
163101
Plave-Zamedveje-Vrtače 
C 163130
C 163080
7.810
vsa vozila
10.
163110
163111
Plave, Žel. p.-Sv. Ahacij 
C R3 612
C R3 612
1.513
vsa vozila
11.
163120
163121
Kanal-Krstenica-Anhovo 
C R3 606
C 163130
3.875
vsa vozila
12.
163130
163131
Rodež-Anh.-Ložice-Plave 
C G2-103
C R3-612
4.348
vsa vozila
13.
163140
163141
Skale-Anhovo 
C 163120
C 163120
1.882
vsa vozila
14.
163150
163151
Zagora-Preški Vrh 
C G2 103
C 284100
7.195
vsa vozila
N. Gorica 4.009
15.
163160
163161
Kanalski Vrh-Morsko 
C 284030
C G2-103
6.540
vsa vozila
16.
163170
163171
Drašček-Kanalski Vrh 
C 163180
C 163160
6.387
vsa vozila
17.
163180
163181
Kanal-Križev Breg 
C G2 103
C 284010
18.498
vsa vozila
18.
163190
163191
Ročinj-Doblar Žel. p.- Avče 
C G2 103
C 163180
2.072
vsa vozila
19.
163200
163201
Senica-Kal nad Kanalom
C 163180
C 163180
9.490
vsa vozila
20.
163210
163211
Zabrdo-Ilovica-Murovci 
C 163180
C 163180
3.494
vsa vozila
21.
163220
163221
Trščaki-Zalom-Cvetrež
C 163180
C 163200
5.569
vsa vozila
22.
163230
163231
Britof – državna meja
R3 606, odsek 5703
državna meja
530
vsa vozila
23.
163260
163261
Debenje-Zapotok 
C 163080
Z HŠ 6
3.342
vsa vozila
24.
284020
284023
Mrcinje-Kanalski vrh
O 284022
C 163160
2.809
vsa vozila
N. Gorica 2.741
25.
284030
284032
Bate-Kanalski vrh 
O 284031
C 163160
2.522
vsa vozila
N. Gorica 2.075
26.
420100
420101
Volčanski Ruti-Vogrinki 
C G2-103
C R3-605
355
vsa vozila
Tolmin 7.948
27.
420130
420131
Kanalski lom-Cvetrež 
C G2-102
C 163220
1.805
vsa vozila
Tolmin 9.960
Skupaj
125.291
5. člen 
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom so razvrščene v podkategorije:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah
1.
163310
163311
Deskle Gorenje Deskle 
C G2-103
C 663640
1.165
vsa vozila
2.
163320
163321
Deskle Gregorčičeva u. talcev 
C G2-103
C 163360
445
vsa vozila
3.
163340
163341
Kanal Gregorčičeva u. 
C G2-103
C 163370
759
vsa vozila
4.
163350
163351
Kanal Kolodvorska ulica 
C R3-606
C 664170
340
vsa vozila
5.
163360
163361
Deskle most čez Sočo 
C G2-103
C 163130
201
vsa vozila
6.
163370
163371
Kanal Grajska ulica 
C 163340
Z HŠ 29
231
vsa vozila
7.
163380
163381
Kanal Grajska ulica 
C 163340
Z HŠ 14
179
vsa vozila
8.
163390
163391
Kanal Partizanska ulica 
C 163180
Z HŠ 26
229
vsa vozila
9.
163400
163401
Kanal Kontrada
C G2-103
Z HŠ 7
43
vsa vozila
10.
163410
163411
Kanal Kidričeva (Bajer) 
C G2-103
Z HŠ 1a
161
vsa vozila
11.
163420
163421
Kanal Vojkova ulica 
C G2-103
C G2-103
307
vsa vozila
12.
163430
163431
Deskle Cesta ob Soči 
C 163320
C 163320
250
vsa vozila
13.
163460
163461
Globno 
C G2-103
C G2-103
127
vsa vozila
14.
163540
163541
Kanal Čargova ulica 
C 163340
Z HŠ 17
328
vsa vozila
15.
163550
163551
Kanal Grajska cesta 
C 163340
Z HŠ 52
268
vsa vozila
16.
163640
163641
Gor. Deskle Bevkova u. 
C 163310
C 163310
214
vsa vozila
17.
163650
163651
Gor. Deskle Bevkova u. 
C 163310
Z HŠ 45
128
vsa vozila
18.
163670
163671
Deskle Srebrničeva ulica 
C G2-103
C G2-103
179
vsa vozila
19.
163680
163681
Kanal Pionirska ulica
C 163180
Z HŠ 12
71
vsa vozila
Skupaj
5.625
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Potek
Začetek
Konec
Dolžina [m]
Namen uporabe
Dolžina v sos. občinah
1.
663010
663011
Goderno-Ravna 
C 163080
Z HŠ 1
1.733
vsa vozila
2.
663020
663021
Srednje-Avško-Jazna 
C R3-605
Z HŠ 7
1.000
vsa vozila
3.
663030
663031
odcep Dolina 
C 163040
Z HŠ 43
608
vsa vozila
4.
663050
663051
odcep Bevčarji 
C R3-604
Z HŠ 5
776
vsa vozila
5.
663060
663061
odcep Močila 
C R3-604
Z HŠ 6
579
vsa vozila
6.
663080
663081
odcep-Melinki-karavla 
C R3-606
Z karavla
1.109
vsa vozila
7.
663090
663091
odcep Bajti
C 163060
Z HŠ 5
554
vsa vozila
8.
663100
663101
Ajba-Potravno 
C 163050
Z HŠ 13
2.031
vsa vozila
9.
663110
663111
odcep Sv. Peter 
C 163050
Z cerkev
603
vsa vozila
10.
663130
663131
Doblar-Mačk-Matic
C 163040
Z HŠ 36
2.602
vsa vozila
11.
663140
663141
odcep D. Nekovo 
C R3-606
Z HŠ 1
2.368
vsa vozila
12.
663160
663161
Filej-Kračice
C R3-606
Z HŠ 1
839
vsa vozila
13.
663170
663171
Ukanje-Želinje 
C 163060
Z HŠ 4
696
vsa vozila
14.
663180
663181
odcep Kostanjevica 
C R3-604
Z HŠ 21
1.183
vsa vozila
15.
663190
663191
odcep Velendol 
C R3-606
Z Velendol
728
vsa vozila
16.
663240
663241
Krstenica-Jesen 
C 163120
Z HŠ 4
1.915
vsa vozila
17.
663210
663211
Mišček-državna meja
R3 606, odsek 5703
državna meja
118
vsa vozila
18.
663290
663291
Paljevo-Koča 
C 663720
Z HŠ 8
549
vsa vozila
19.
663360
663361
Morsko-Kuk 
C 163160
občinska meja
3.402
vsa vozila
20.
663370
663371
odcep Loga I 
C 163180
Z HŠ 31
234
vsa vozila
21.
663380
663381
odcep-Loga II
C 163180
Z HŠ 28
214
vsa vozila
22.
663420
663421
odcep Avšje 
C 163180
Z HŠ 8
1.335
vsa vozila
23.
663430
663431
Seniški Breg Zatrebež 
C 163200
Z HŠ 43
1.571
vsa vozila
24.
663450
663451
odcep Široka Njiva 
C 163200
Z HŠ 45
1.095
vsa vozila
25.
663460
663461
odcep Zavrh
C 163200
Z HŠ 73
139
vsa vozila
26.
663500
663501
odcep Bizjaki
C 163180
Z HŠ 53
379
vsa vozila
27.
663510
663511
odcep Gabrovec-Breg 
C 163180
Z HŠ 102
471
vsa vozila
28.
663520
663521
odcep Dol 
C 163180
C 163200
1.075
vsa vozila
29.
663530
663531
Lipce 
C 163200
Z HŠ 189
661
vsa vozila
30.
663540
663541
Odcep Koren 
C 420130
Z HŠ 182
525
vsa vozila
31.
663550
663551
Žable 
C 163210
Z HŠ 18
399
vsa vozila
32.
663560
663561
Zabrdo-Gomilnica 
C 163210
Z HŠ 1
1.043
vsa vozila
33.
663570
663571
odcep Bukovci 
C 163210
Z HŠ 28
942
vsa vozila
34.
663580
663581
Murovci-Pertovti 
C 163210
C 284010
893
vsa vozila
35.
663580
663582
odcep Murovci 
O 663581
C 163180
229
vsa vozila
36.
663590
663591
Okroglo-Hum 
C 163180
Z HŠ 76
1.618
vsa vozila
37.
663600
663601
odcep Kačja Draga
C 163180
Z HŠ 160
207
vsa vozila
38.
663620
663621
odcep Bremec 
C 163220
Z HŠ 197
2.538
vsa vozila
39.
663630
663631
Avče-D. Avšček-G. Avšček 
C 163180
Z HŠ 101
3.110
vsa vozila
40.
663630
663632
odcep Avče 
O 663631
Z HŠ 89
358
vsa vozila
41.
663650
663651
Deskle Globno 
C G2-103
Z HŠ 44
40
vsa vozila
42.
663660
663661
odcep Potok-Potok 
C G2-103
Z HŠ 25
376
vsa vozila
43.
663670
663671
odcep Ajba 
C G2-103
Z HŠ 20
324
vsa vozila
44.
663680
663681
odcep nova Ajba 
C G2-103
C 163050
523
vsa vozila
45.
663690
663691
Odcep stara Levpa 
C 163180
Z HŠ 26
531
vsa vozila
46.
663700
663701
Kal nad Kanalom 
C 163180
C 163200
453
vsa vozila
47.
663710
663711
Odcep Morsko 
C 163160
Z HŠ 54
403
vsa vozila
48.
663720
663721
Plave-Paljevo-Baske
C G2-103
občinska meja
5.516
vsa vozila
49.
663730
663731
Spodnji Log 
C 163190
Z k.ces.
3.776
vsa vozila
50.
663740
663741
Korada-Žarščina 
C 163030
Z HŠ 2
1.541
vsa vozila
51.
663750
663751
Seniški Breg Zatrebež 
C 163200
Z HŠ 40
743
vsa vozila
52.
663760
663761
Hoje-Črni Kras 
C 163200
Z HŠ 196
822
vsa vozila
53.
663770
663771
Ložice 
C 163130
C 163090
225
vsa vozila
54.
663780
663781
Ložice 
C 163090
C 663770
170
vsa vozila
55.
663790
663791
odcep Gorenje polje 
C 163140
C 163140
587
vsa vozila
56.
663820
663821
Rodež-G. Deskle 
C G2-103
C 163310
554
vsa vozila
57.
663860
663861
odcep Krajc
C 163180
Z HŠ 36
331
vsa vozila
58.
663980
663981
Odcep Podgozd
C 163220
Z HŠ 62
912
vsa vozila
59.
664000
664001
Rog-Zarog 
C 163010
Z HŠ 1
1.683
vsa vozila
60.
664010
664011
odcep Kosi 
C 163010
Z Kosi
1.269
vsa vozila
61.
664020
664021
Kanal Grad – pečno
C 163550
Z HŠ 50
159
vsa vozila
62.
664030
664031
odcep Bodrež 
C 163180
C 163180
403
vsa vozila
63.
664040
664041
odcep Škodniki 
C 663420
Z HŠ 20
558
vsa vozila
64.
664050
664051
odcep Vetrnik 
C 420130
Z hiša
1.079
vsa vozila
65.
664060
664061
odcep Gorjanc 
C 664180
Z HŠ 16
247
vsa vozila
66.
664070
664071
Prilesje pri Plavah-odcep pokopališče 
C 163110
Z pokop.
238
vsa vozila
67.
664080
664081
Prilesje pri Plavah-odcep črpališče 
C 163110
Z črpal.
488
vsa vozila
68.
664090
664091
Vodarna Močila 
C 163140
C 163140
392
vsa vozila
69.
664100
664101
Gorenja vas 
C 163120
C 163120
317
vsa vozila
70.
664110
664111
odcep Čolnica 
C R3-606
C R3-606
289
vsa vozila
71.
664120
664121
Gorenje Nekovo 
C 163020
Z HŠ 7
266
vsa vozila
72.
664130
664131
odcep Brdo 
C R3-604
Z HŠ 1
558
vsa vozila
73.
664140
664141
Močila 
C 163140
Z ČN
269
vsa vozila
74.
664150
664151
Kanal Grajska cesta 
C 163550
Z p. št. 317/2
462
vsa vozila
75.
664160
664161
Anhovo Robidni breg 
C 163120
Z HŠ 22
609
vsa vozila
76.
664170
664171
Kolodvorska ulica, Kanal 
C 163350
Z HŠ 19
300
vsa vozila
77.
664180
664181
Rodež-Lastvin.-Terčelj 
C G2-103
Z HŠ 12
736
vsa vozila
78.
920540
920541
Kanalski Lom-Testeni 
C 420130
C 163200
701
vsa vozila
Tolmin 2.257
79.
663470
663471
odcep Robi
C 163200
Z HŠ 54
864
vsa vozila
80.
664190
664191
Lig-cerkev
C 163080
Pokopališče
437
vsa vozila
81.
664210
664211
odcep Vodice
C 163150
občinska meja
1.593
vsa vozila
82.
664220
664221
Ročinj-Rčišče
C R3-5701
Z HŠ 71H
114
vsa vozila
83.
664230
664231
Testeni-Košenija
C 163200
Z HŠ 74
1.023
vsa vozila
84.
664240
664241
Markiči
C 163060
C 163060
328
vsa vozila
85.
664250
664251
odcep Levpa
C 663690
C 663690
356
vsa vozila
86.
664260
664261
odcep Grašče
C 663500
Z HŠ 39
888
vsa vozila
87.
664270
664271
Plave-ob železnici
O 664272
C 163100
472
vsa vozila
88.
664270
664272
Plave
C R2-612
C 163130
651
vsa vozila
89.
664280
664281
Deskle-Grlevšče
C G2-103
C 163310
2.893
vsa vozila
90.
664290
664291
Deskle Ul. P. Skalarja
C 664280
Z igrišč
399
vsa vozila
91.
664290
664292
Deskle Ulica talcev
O 663652
Z HŠ 12
199
vsa vozila
92.
664290
664293
Deskle Ulica talcev
O 663653
Z HŠ 2
147
vsa vozila
93.
664290
664294
Deskle Črnce
O 663653
Z HŠ 3
66
vsa vozila
94.
664290
664295
Deskle Zalog
O 663653
Z HŠ 3
72
vsa vozila
Skupaj
81.781
7. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določeni s tem odlokom, sta bila v skladu z določbo 17. in 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljena pozitivna mnenja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-216 (507) z dne 7. 7. 2020, št. 37162-3/2021-189 (509) z dne 24. 5. 2021 in št. 37162-3/2021-301 (509) z dne 2. 7. 2021.
8. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 103/09) ter Odlok o dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 60/13).
9. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0008/2021-21
Kanal ob Soči, dne 29. septembra 2021
Županja 
Občine Kanal 
Tina Gerbec

AAA Zlata odličnost