Uradni list

Številka 199
Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 199/2020 z dne 28. 12. 2020

Kazalo

3618. Odlok o imenovanju novih ulic v naselju Brežice, stran 10188.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08; v nadaljevanju: ZDOIONUS) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o imenovanju novih ulic v naselju Brežice 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V naselju Brežice se imenujeta novi ulici, ki potekata iz Kregarjeve ulice in sta skladno z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Trnje – Kregarjeva ulica (Uradni list RS, 1/15; v nadaljevanju: OPPN) dostopni cesti do gradbenih parcel.
2. člen 
(imeni ulic) 
Ulica preko katere se skladno z OPPN dostopa do gradbenih parcel GP16 – GP21 se imenuje Rožna ulica in ulica preko katere se dostopa do gradbenih parcel GP2 – GP5 se imenuje Travniška pot.
3. člen 
(potek ulic) 
Območje novih ulic je prikazano v grafični prilogi, ki je sestavni del odloka.
4. člen 
(stroški) 
Stroški povezani z označevanjem ulice bremenijo proračun Občine Brežice.
5. člen 
(čas evidentiranja sprememb) 
Po uveljavitvi tega odloka je Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, Geodetska pisarna Brežice, dolžna v skladu z 18. členom ZDOIONUS najpozneje v 30 dneh po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij in ulic v registru prostorskih enot.
6. člen 
(uveljavitev) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2020
Brežice, dne 18. decembra 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost