Uradni list

Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2020 z dne 20. 11. 2020

Kazalo

2977. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7585.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A) in 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17 in 9/18) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 14. redni seji dne 2. 11. 2020 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih s
– parc. št. 1368/1 k.o. Ključarovci pri Ormožu
– parc. št. 1367 k.o. Ključarovci pri Ormožu
– parc. št. 626/2 k.o. Mala vas
– parc. št. 626/3 k.o. Mala vas
– parc. št. 1618/4 Koračice.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0023/2020
Sveti Tomaž, dne 2. novembra 2020
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko 

AAA Zlata odličnost