Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2020 z dne 2. 10. 2020

Kazalo

2376. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina, stran 5625.

  
Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORGZGJS40) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 15. redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina 
1. člen 
V 6. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17) se besedilo 4. točke prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov:
4.a obdelava bioloških odpadkov,
4.b obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, ki spadajo pod klasifikacijsko številko 200301 – mešani komunalni odpadki in kosovnih odpadkov, ki spadajo pod klasifikacijsko številko 200307 – kosovni odpadki.«
2. člen 
V 11. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4.a, 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 6. člena ter lokalne gospodarske javne službe iz 7. člena tega odloka.
3. člen 
V 12. členu se besedilo petega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(5) Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 4.b, 5. in 9. točke prvega odstavka 6. člena tega odloka.«.
4. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 35301-4/1996-11
Ajdovščina, dne 24. septembra 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti