Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2020 z dne 16. 7. 2020

Kazalo

1853. Odlok o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica, stran 4006.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 9. redni seji dne 2. 7. 2020 sprejel
O D L O K 
o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev) 
(1) S tem odlokom se sprejmejo tretje spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica (v nadaljevanju: 3 SD OPN).
(2) Ta prostorski akt je v prostorskem informacijskem sistemu objavljen pod identifikacijsko številko: 1625.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
2. člen
(vsebina sprememb in dopolnitev) 
(1) Spremembe in dopolnitve v 3 SD OPN se nanašajo na tekstualni del Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica.
(2) Dopolni se četrti odstavek 88. člena odloka, ki se glasi:
»Do izdelave podrobnejše hidrološko-hidravlične študije, v kateri bodo preverjeni in prehodno izvedeni možni celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na vplivnem območju Malence, gradnja in posegi na območju veljavnosti rezultatov študije »OPPN Staro vaško jedro Borovnica s Konzervatorskim načrtom prenove, Hidrološko-hidravlična analiza HH-266/2017 z dne 19. 6. 2018, niso dopustni. Izjema je območje atletskega štadiona in območje vzhodno od njega.«
III. POSTOPEK PRIPRAVE 
3. člen
(postopek priprave sprememb in dopolnitev) 
Postopek 3 SD OPN se izvede po kratkem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določen v 124. členu Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).
IV. KONČNE DOLOČBE 
4. člen
(vpogled v prostorski akt) 
3 SD OPN so na vpogled v prostorih občinske uprave Občine Borovnica in na občinskem spletnem portalu.
5. člen 
(veljavnost) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2015-342
Borovnica, dne 2. julija 2020
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost