Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2020 z dne 7. 6. 2020

Kazalo

1331. Sprememba Statuta Evropskega združenje za teritorialno sodelovanje “Evropska mikroregija DAVID, združenja članic z omejeno odgovornostjo” / “Europäische Mikroregion DAVID, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung”, stran 3016.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo – ZLS-UPB1), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 91/13) je Občinski svet Občine Cankova na 10. redni seji dne 28. 5. 2020 sprejel
S P R E M E M B O   S T A T U T A 
Evropskega združenje za teritorialno sodelovanje “Evropska mikroregija DAVID, združenja članic z omejeno odgovornostjo” / “Europӓische Mikroregion DAVID, Verbund der Mitglieder mit beschränkter Haftung” 
1. člen 
V Statutu Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Evropska mikroregija DAVID, združenje članic z omejeno odgovornostjo, se črta besedilo 15. člena (Premoženje in finančna ureditev), ki se glasi:
»Za operativno delovanje EMR DAVID članice uvedejo ustanovitveni fond v višini 25.000,00 evrov (petindvajset tisoč evrov).«
2. člen 
Nadomesti se z besedilom:
»Za operativno delovanje EMR DAVID članice uvedejo znesek, ki ga pridobijo glede na število prebivalcev posamezne občine v tekočem letu. Znesek se obračuna 1 EUR na prebivalca.
Članice po principu sorazmerne participacije glede na število prebivalcev krijejo svoj delež sredstev ustanovitvenega fonda. Delež se v primeru sprejetja nove članice prerazporedi skladno z 8. členom konvencije. Letna članarina znaša 1,00 (en) evro za vsakega prebivalca s stalnim prebivališčem na območju, ki ga pokriva članica, poravnati pa se mora do konca prvega četrtletja za vsako tekoče leto. Vsakoletni proračun EMR DAVID se določi na podlagi s strani skupščine potrjenega finančnega in vsebinskega načrta dela. Finančni načrt za naslednje leto se mora sprejeti najpozneje do konca novembra, zaradi objektivnih okoliščin pa se lahko sprejme tudi pozneje, vendar ne pozneje kot do konca januarja tekočega leta. V primeru finančnega presežka v delovanju EMR DAVID se sredstva porabijo za lastno dejavnost oziroma se s temi sredstvi ravna na način, kot to določa slovenska zakonodaja za neprofitne javne zavode. V kolikor so nastali stroški, ki so nujni za izpolnjevanje nalog zavoda, ni jih pa moč pokriti na noben drug način, so jih članice dolžne pokriti skladno s pogoji o določitvi deležev sredstev iz drugega odstavka tega člena.«
3. člen 
Sklep stopi v veljavo, ko ga podpišejo vse tri sodelujoče občine in je akt tudi uradno potrjen s strani ustrezne ustanove – notariata.
Št. 011-01/2020
Cankova, dne 28. maja 2020
Župan 
Občine Cankova 
Danilo Kacijan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti