Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2019 z dne 27. 12. 2019

Kazalo

3735. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj, stran 10854.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18), 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) (Uradni list RS, št. 42/10, 21/18 – ZNOrg) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 10. seji dne 19. 12. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj 
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj (Uradni list RS, št. 113/09 in 13/14) – v nadaljevanju pravilnik, se v 1. členu točka f) spremeni tako, da se glasi:
»f) osebe s posebnimi potrebami so osebe, opredeljene v Zakonu o socialnem vključevanju invalidov, Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter osebe, ki jim je priznana pravica do posebne oblike vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji iz Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev;«.
2. člen 
V drugem odstavku 2. člena se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programov/projektov/letovanj, ki so sofinancirana iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina, razen če gre za sofinanciranje javnega dela oziroma drugih oblik zaposlovanja, ki so po smislu podobna javnim delom,«
3. člen 
V prvem odstavku 4. člena se črta peta alinea.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Merila za dodelitev točk – sklop A (mladinski programi in projekti):
– prijavitelj lahko prijavi največ 4 programe in največ 15 projektov,
– prijavitelj lahko na podlagi točkovnega sistema pridobi največ 100 % vrednosti programa/projekta.
Zap. št.
Merila
Točke
1.
Sofinanciranje posebnega statusa organizacije (točke se izključujejo)
1.1.
Ustanovitev predvideva poseben zakon (ne upošteva se zakon 
o društvih)
10
1.2.
Status v javnem interesu
25
2.
Sofinanciranje programa/projekta (točke za vsak program/projekt)
2.1.
Program 
60
2.2.
Projekt na področju 1
20
2.3.
Projekt na področju 2
8
2.4.
Projekt na področju 3
6
3.
Dodatne točke (se prištejejo k programu/projektu)
3.1.
Program, ki vsebuje pripravo 
in udeležbo na uradnih tekmovanjih krovnih organizacij, regijskega ali državnega nivoja, z veščinsko-tehnične dejavnosti 
in z ekipo najmanj 3 članov
60
3.2.
Projekt zagotavlja neformalno izobraževanje, večanje kompetenc udeležencev – udeleženci pridobijo ustrezno dokazilo o pridobljeni usposobljenosti 
5
3.3.
Program/projekt se izvaja 
v več kot 2 krajevnih skupnostih 
v občini (razen za projekt 
iz točke 3.2.)
1
3.4.
Projekt neformalnega izobraževanja, večanja kompetenc (točka 3.2.), 
ki se izvaja v več kot 2 krajevnih skupnostih v občini
2
3.5.
Večdnevni projekt na področju 3
2
« 
5. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-6/2009
Ajdovščina, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti