Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2019 z dne 28. 6. 2019

Kazalo

1946. Sklep o imenovanju podžupana, stran 5385.

  
Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 34. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1 in 56/17) župan Občine Beltinci Marko Virag sprejme
S K L E P 
o imenovanju podžupana 
1. 
Za podžupana Občine Beltinci imenujem Romana Činča, rojenega dne 24. 10. 1962, stanujočega Beltinci, Travniška ulica 16, 9231 Beltinci, EMŠO: 2410962500383, davčna št.: 76815293, ki bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno.
2. 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
3. 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.
V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
4. 
Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana.
5. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 6. 2019 dalje.
Št. 032-6/2019-1
Beltinci, dne 31. maja 2019
Župan 
Občine Beltinci 
Marko Virag 

AAA Zlata odličnost