Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

706. Sklep o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica, stran 2619.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 17/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člen Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – ravnanje s komunalnimi odpadki – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-Odp./2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov
0,1312 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov
0,0113 EUR/kg
2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV
– Cena storitve zbiranja BIO odpadkov
0,1512 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov
0,0085 EUR/kg
3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
– Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov
0,2803 EUR/kg
– Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov
0,0841 EUR/kg
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljena v elaboratu.
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.
Št. 354-0007/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti