Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

705. Sklep o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica, stran 2618.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št 43/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 6-I-KAN/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjena cena storitve javne službe:
ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve odvajanja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,1222 EUR/m3.
– Omrežnina za odvajanje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR 
na mesec
DN ≤ 20
1
6,3655
20 < DN < 40
3
19,0965
40 ≤ DN < 50
10
63,6550
50 ≤ DN < 65
15
95,4825
65 ≤ DN < 80
30
190,9650
80 ≤ DN < 100
50
318,2750
100 ≤ DN < 150
100
636,5500
150 ≤ DN
200
1273,1000
– Cena storitve odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0528 EUR/m3.
– Cena omrežnine za odvajanje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,4248 EUR/m3.
ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
– Cena storitve čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin znaša 0,3978 EUR/m3.
– Omrežnina za čiščenje komunalnih odpadnih voda in padavinskih odpadnih voda z javnih površin, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR 
na mesec
DN ≤ 20
1
3,9199
20 < DN < 40
3
11,7597
40 ≤ DN < 50
10
39,1990
50 ≤ DN < 65
15
58,7985
65 ≤ DN < 80
30
117,5970
80 ≤ DN < 100
50
195,9950
100 ≤ DN < 150
100
391,9900
150 ≤ DN
200
783,9800
– Cena storitve čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,2061 EUR/m3.
– Cena omrežnine za čiščenje padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1960 EUR/m3.
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.
Št. 354-0008/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti