Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2018 z dne 9. 3. 2018

Kazalo

704. Sklep o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica, stran 2618.

  
Na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 50/16 in 66/16), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 17/14 in 54/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/15 – UPB-2) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 25. redni seji dne 15. 2. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi višine cen oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica 
I. 
Občinski svet Občine Ivančna Gorica potrdi Elaborat o oblikovanju cen storitev – oskrba s pitno vodo – Občina Ivančna Gorica, ki ga je izdelal izvajalec javne službe Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 5-I-Vod/2017 z datumom december 2017 in sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica.
II. 
Potrjene cene storitve javne službe:
– Cena vodarine znaša 0,4333 EUR/m3
– Omrežnina za storitve oskrbe s pitno vodo, ki se obračunava v EUR/mesec in predstavlja strošek javne infrastrukture, se obračunava glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
Vodomer
Faktor
Omrežnina v EUR 
na mesec
DN ≤ 20
1
6,0662
20 < DN < 40
3
18,1986
40 ≤ DN < 50
10
60,6620
50 ≤ DN < 65
15
90,9930
65 ≤ DN < 80
30
181,9860
80 ≤ DN < 100
50
303,3100
100 ≤ DN < 150
100
606,6200
150 ≤ DN
200
1213,2400
Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2018 dalje.
Št. 354-0005/2018-2
Ivančna Gorica, dne 15. februarja 2018
Župan 
Občine Ivančna Gorica 
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti