Uradni list

Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2018 z dne 7. 3. 2018

Kazalo

665. Soglasje k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci, stran 2523.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 22/16 – UPB1) je Občinski svet Občine Beltinci na 30. redni seji dne 22. 2. 2018 sprejel
S O G L A S J E 
k določitvi nove cene storitve Pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2018 v Občini Beltinci 
1. člen
Občinski svet Občine Beltinci soglaša, da bo ekonomska cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, ki jo začasno na območju Občine Beltinci izvaja Dom starejših Rakičan, od 1. 3. 2018 naprej znašala:
Cena 1. 3. 2018 EUR/efekt. uro (od ponedeljka do sobote)
Cena 1. 3. 2018 EUR/efekt. uro (nedelja, praznik)
1. Ekonomska cena PND
17,29
19,03
2. Subvencija občine (strokovna priprava v zvezi s sklenitvijo dogovora) 100 %
2,24
2,24
3. cena neposredne socialne oskrbe (1-2)
15,05
16,79
4. subvencija iz proračuna države (javna dela)
0,00
0,00
5. Subvencija občine za neposredno socialno oskrbo (50 %)
7,53
8,40
6. Prispevek uporabnika za neposredno oskrbo 
7,52
8,39
V ekonomsko ceno socialne storitve Pomoč družini na domu so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,05 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 16,79 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih (dela prostih dnevih) ter stroški strokovnega vodenja v višini 2,24 EUR/efektivno uro – v obeh terminih.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve Pomoč družini na domu do uporabnikov storitve se določi cena v višini 7,52 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 8,39 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih (50 % cene storitve neposredne oskrbe).
Razliko do polne cene storitve Pomoč družini na domu – 17,29 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma 19,03 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih, priznava Občina Beltinci kot subvencijo v višini 7,53 EUR/efektivno uro – od ponedeljka do sobote oziroma v višini 8,40 EUR/efektivno uro – ob nedeljah in praznikih, in sicer za neposredno socialno oskrbo, kar predstavlja 50 % subvencionirane cene storitve do uporabnika in v višini 2,24 EUR/efektivno uro, kar je 100 % subvencija za stroške vodenja. Subvenciji se bosta pokrivali iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
Z ozirom na to, ker v danem primeru za leto 2018 ni predvideno – zajeto tudi subvencioniranje neposredne socialne oskrbe s strani Republike Slovenije, znaša cena storitve te neposredne oskrbe za uporabnika 7,52 EUR/efektivno uro od ponedeljka do sobote oziroma 8,39 EUR/efektivno uro ob nedeljah in praznikih.
3. člen 
Izvajalcu Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve Pomoč družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe oziroma aneksa in izdanih računov.
4. člen 
Z dnem uveljavitve tega novega soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu, se preneha uporabljati Soglasje Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-1/2017-22/296/VI z dne 28. 9. 2017 k ceni omenjene storitve.
Št. 032-01/2018-30-326/VI
Beltinci, dne 22. februarja 2018
Župan 
Občine Beltinci 
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost