Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2018 z dne 30. 11. 2018

Kazalo

3743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci, stran 11779.

  
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09, 25/17 – ZVaj) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 102/11, 64/17) je Občinski svet Občine Odranci na 28. redni seji dne 14. 11. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 78/96, 2/04, 112/04, 27/08, 89/09, 74/11 in 33/18) se črta besedilo prve alineje 6. člena, in sicer:
»– v sestavi OŠ Odranci deluje Vrtec Mavrica, s sedežem v Odrancih, Prešernova ulica 3.«
V prvi alineji se doda novo besedilo, ki se glasi:
»– v sestavi OŠ Odranci deluje Vrtec Mavrica, s sedežem v Odrancih, Žitna ulica 1.«
V 2. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Odranci (Uradni list RS, št. 33/18) se črta tretji stavek, in sicer:
»Pomočnik ravnatelja je imenovan za dobo štirih let.«
2. člen 
V 10. členu se črta del prvega stavka, in sicer:
»izmed delavcev zaposlenih v vrtcu v okviru zavoda.«
3. člen 
V 16. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»V kolikor Zavod v zaključnem – finančnem poročilu ugotovi presežek sredstev v vrtcu, je dolžan ustanovitelju predlagati način porabe presežka. Šele po prejemu ustreznega sklepa ustanovitelja se presežek lahko porabi za namen, ki je določen s sklepom.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 187-28/2018
Odranci, dne 14. novembra 2018
Župan 
Občine Odranci 
Ivan Markoja l.r