Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3150. Odlok o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas, stran 9939.

  
Na podlagi 7. in 12. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08), 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) ter 84. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 25. redni seji dne 24. 9. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembi meje med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas 
1. člen 
Na območju Občine Zagorje ob Savi se spremeni meja med naseljema Zagorje ob Savi in Potoška vas tako, da nova meja med naseljema poteka po meji parcelnih številk 246, 1032 – del, 1067 – del, 247/3 – del, 1031/6 – del, 164, 163, 134/3, 134/14, 134/15, 134/16, 160/3, 139/1, 1030/3, 1030/4, 1030/7, 157, 159/1, 156, 154, 153/1, 153/2, 183/2, 183/3, 182/2, 182/1, 189/4, 187, 186, 184, 185, 189/6, 103/1, 102/1, 1030/6, 101, 79/1 – del, vse k.o. Potoška vas tako, da so navedene parcele oziroma deli parcel vključeni v naselje Zagorje ob Savi.
2. člen 
Območje sprememb meje naselij je prikazano v Elaboratu določitve območja naselja z grafično prilogo, ki ga je izdelala Geodetska uprava Republike Slovenije, pod št. 35324-3/2017-2, dne 9. 2. 2017 in je sestavni del odloka.
3. člen 
Geodetska uprava Republike Slovenije po uradni dolžnosti izvede predlagano spremembo v registru prostorskih enot v zakonskem roku 30 dni po začetku veljavnosti odloka.
4. člen 
Stroške zamenjave osebnih dokumentov ter listin v zvezi s poslovanjem pravnih oseb krijejo lastniki oziroma upravljavci stavb oziroma pravne osebe, ki imajo na tem območju sedež. Stroške izdelave in montaže krajevnih oznak krije Občina Zagorje ob Savi.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 031-1/2016
Zagorje ob Savi, dne 24. septembra 2018
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost