Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3140. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena, stran 9928.

  
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena 
1. člen 
Nepremičnina 5759/6 katastrske občine 2494 Košana (ID znak parcela 2494 5759/6) ter nepremičnina 5889 katastrske občine 2494 Košana (ID znak parcela 2494 5889) pridobita status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena-pot.
2. člen 
Pri nepremičninah iz 1. točke sklepa se v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica v korist Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000 do celote, ter pri njiju zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena-pot.
3. člen 
Nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Pivka z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se predlaga zaznamba javnega dobrega v zemljiški knjigi.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.