Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3139. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrega, stran 9928.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobrega 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobrega lokalnega pomena na nepremičninah:
– parc. št. 3947/4 katastrske občine 2496 Stara Sušica (ID znak parcela 2496 3947/4)
– parc. št. 312/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 312/6)
– parc. št. 312/8 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 312/8)
– parc. št. 315/4 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 315/4)
– parc. št. 2797/6 katastrske občine 2503 Parje (ID znak parcela 2503 2797/6)
ter pri njih vknjiži lastninska pravica v korist in na ime: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična št.: 5883563000, do celote (do 1/1).
2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.