Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3138. Sklep o določitvi tržne najemnine, stran 9927.

  
Na podlagi 90. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odl. US, 56/11 – odl. US, 87/11, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17), 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 – ZUE, 11/09, 81/11 in 47/14) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je Občinski svet Občine Pivka na 23. redni seji dne 20. 9. 2018 sprejel
S K L E P 
o določitvi tržne najemnine 
1. člen 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Pivka določi tržna najemnina za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več dohodkovnih in premoženjskih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja v višini 4,00 €/m2 stanovanjske površine.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-23/2018
Pivka, dne 20. septembra 2018
Župan 
Občine Pivka 
Robert Smrdelj l.r.